Zajímá vás zdravotnické právo? Přijeďte v září do Brna na setkání s odborníky

Soukromoprávní rozměr zdravotnictví, poskytování zdravotní péče mimo zdravotnická zařízení a ve zdravotně sociálním pomezí, dostupnost zdravotní péče i aktuální změny v legislativě a nová judikatura budou tématy konference „Lidé, zdravotnictví a právo“, jejíž XIII. ročník se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2023 v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno – Bohunice. Konference je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti.

 

PROGRAM

1. sekce: Aktuální změny v legislativě a nová judikatura

JUDr. Radek Policar, vrchní ředitel pro legislativu a právo MZČR
Připravovaná zdravotnická legislativa

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, advokát, právní poradce České lékárnické komory
Novela zákona o léčivech jako řešení příčin nedostatku některých přípravků

JUDr. Jaroslav Blatný, vedoucí Oddělení právních služeb VZP ČR
Aktuální judikatura v oblasti veřejného zdravotního pojištění

 

2. sekce: Soukromoprávní rozměr zdravotnictví

JUDr. Ivo Smrž, Ph.D., odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd
Teorie ztráty šance

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR
Aktuální judikatura v oblasti nemajetkové újmy

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., katedra občanského práva, PrF MU
Metodika odškodňování nemajetkové újmy ve světle nálezů Ústavního soudu

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

 

3. sekce: Poskytování zdravotní péče mimo zdravotnická zařízení a ve zdravotně sociálním pomezí

JUDr. Radek Policar, vrchní ředitel pro legislativu a právo MZČR
Oprávnění k poskytování péče u porodní asistence a domácích porodů

JUDr. Barbora Steinlauf, advokátka
Právní aspekty paliativní péče

JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí katedry Evropského práva, LF MU
Právní problematika alternativní terapie

 

4. sekce: Dostupnost zdravotní péče

JUDr. Kristina Koldinská Ph.D., Katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení, Právnická fakulta UK
Právo na zdravotní péči jako základní sociální právo

Mgr. Michaela Klapková, vedoucí Oddělení metodiky a analytické podpory smluvní politiky
Dostupnost primární zdravotní péče

Mgr., PhDr. Adam Ander, vedoucí Oddělení správy zdravotních pojišťoven a mezinárodní koordinace MZČR
Přeshraniční řešení nedostupnosti péče v ČR

JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., MHA, advokátka
Aktuální regulace k zabezpečení dostupnosti léčiv

Mgr. Michal Koščík, Ph.D. Přednosta ústavu Veřejného zdraví, LF MU
Nepřímá diskriminace pacientů s chronickými nemocemi

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D., Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

 

Informace o programu a přednášejících budou průběžně upřesňovány na konferenčním webu.

 

Konference zdravotnického práva je pod titulem „Lidé, zdravotnictví a právo“ pořádána od roku 2011, od roku 2016 ve spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Masarykovy univerzity v Brně.

 

Studenti mají účast na konferenci zdarma při předložení dokladu o studiu. Poplatek pro ostatní účastníky činí 3500 Kč. V případě zájmu prosíme o včasné přihlášení, aby bylo možné plánovat a zajistit hladký průběh konference.

Registrace / přihláška: https://www.vzpkonference.cz/prihlaska/

 

Na konferenci bude po oba dny zajištěno občerstvení formou bufetu. Ve čtvrtek 14. září 2023 se koná společenský večer v restauraci Baroko v centru Brna.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete kontaktovat organizátory akce na e-mailu konference.zp@vzp.cz.

 

Zdroj:  VZP
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP