MF přijalo většinu technických připomínek ke konsolidačnímu balíčku

Ministerstvo financí v připomínkovém řízení většinou přijalo legislativně-technické připomínky ke konsolidačnímu balíčku, nepřijalo ale věcné návrhy na změny. Balíček dostane příští týden k posouzení Legislativní rada vlády, sama vláda by ho pak mohla schvalovat 28. června 2023.

 

Připomínkové řízení ke konsolidačnímu balíčku skončilo ve čtvrtek 8. června 2023ve večerních hodinách, řekl mluvčí Ministerstva financí Ing. Mgr. Tomáš Weiss. Připomínek se podle něj sešly stovky, většina z nich byla legislativně-technického charakteru. „MF v takových případech připomínku zpravidla přijalo. Typově se jednalo o doplnění přechodných ustanovení, zpřesnění některých informací, dopracování analytických částí návrhu či detailnější vyhodnocení dopadů konkrétního opatření,“ uvedl Tomáš Weiss.

„Naopak věcné připomínky na změny, jako jsou přesuny položek mezi sazbami DPH či vyjmutí některých daňových výjimek navržených ke zrušení MF v souladu s politickou dohodou na úrovni vlády nepřijalo a jejich předkladatelé budou mít příležitost k jejich načtení v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně,“ doplnil.

Připomínky zaslaly ministerstva, odbory, zaměstnavatelé i sektorové svazy, mají výhrady jak k obsahu balíčku, tak k technickému zpracování některých opatření. V připomínkovém řízení se objevily například návrhy na změnu rozložení položek v jednotlivých sazbách daně z přidané hodnoty (DPH), kritika zvýšení daně z nemovitosti nebo hlasy proti omezení zvýhodnění benefitů pro zaměstnance.

Vláda chce balíček projednat do konce června, aby ho na přelomu měsíce mohla předložit do Poslanecké sněmovny. Podle Ministerstva financí by se první čtení zákona mělo uskutečnit před sněmovními prázdninami, aby bylo možné návrh včas schválit a opatření z balíčku začala platit od 1. ledna 2024.

Konsolidační balíček by měl příští rok snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy. Významnou část tvoří rušení národních dotací, které ale není předmětem legislativní úpravy a rozhodnou o něm ministerstva. Zákonné úpravy se týkají do velké míry daňových změn.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Wikimedia/ŠJů

Go to TOP