Omezte „právničtinu“, buďte struční, znělo na semináři Právní psaní

„Nepište složitěji, než musíte! Pište přehledně a snažte se dovést čtenáře za ruku k cíli.“ Taková a podobná praktická doporučení dali přednášející – JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně, a Mgr. Štěpán Janků, autor blogu PravniPsani.cz, který mimo jiné vyučuje předmět Právní psaní na Univerzitě Palackého v Olomouci – účastníkům semináře Právní psaní, který Česká advokátní komora uspořádala ve čtvrtek 8. června 2023 ve Školicím a vzdělávacím středisku ČAK v pražské Myslíkově ulici.

 

Právní psaní je disciplína, která právníkům pomáhá lépe psát. Radí, jak na srozumitelnější smlouvy, přesvědčivější podání či běžnou korespondenci. O tom, že advokáti a advokátky chtějí správně psát, aby čtenáři jejich textů – soudci, ale i nadřízení nebo klienti – snadno a rychle pochopili obsah sdělení, svědčila aula zaplněná do posledního místa.

Úvodního slova se ujal doktor Kopa, který nejprve představil Štěpána Janků, s nímž inovovanou verzi semináře připravil, a poté v rychlosti nastínil i program semináře. Zmínil se nejen o tipech „jak na to“, které si pro posluchače připravili, ale také o praktických cvičeních.

„My soudci chceme, abyste nás co nejrychleji přesvědčili,“ přiblížil Martin Kopa na úvod pohled „z druhé strany“, ale vlastně i cíl setkání. A dodal: „Správné podání je takové, u kterého soudce podvědomě souhlasně kývá hlavou.“

„Dobře právně psát není snadné. Bolí to, ale je to zábavnější,“ doplnil ho Štěpán Janků. „Právník, který dobře píše, je ale přesvědčivější, působí kompetentněji, ušetří čas sobě i ostatním…“

Poté už odstartovala prezentace a v rychlém sledu se začaly střídat jednotlivé snímky komentované oběma přednášejícími. Ty úvodní se věnovaly otázce, proč se vyplatí psát jednodušeji, stručněji a přehledněji. Důvodů je hned několik: Jasně a stručně podaná argumentace působí přesvědčivěji, jasně a stručně napsané texty šetří čas i peníze, pomáhají působit kompetentně, pomáhají lépe přemýšlet a tříbit si svou právní argumentaci, ale především – jasně a stručně napsané texty mají čtenáři raději. Jak totiž vyplývá z výzkumů, čtenáři (právníci i neprávníci) mají mnohem raději dokumenty napsané v jasném a jednoduchém jazyce. Jsou motivovanější si takové texty přečíst, dodávají jim pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti.

Názor svých kolegů, soudců, na správné právní psaní, resp. jasně a stručně podanou, a proto i přesvědčivou argumentaci, dokumentoval JUDr. Kopa hned několika citacemi. Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., soudce NSS, například řekl: „Když budu psát špatně, tak poškodím klienta, protože třeba v hloubi toho mého nesrozumitelného textu se skrývá nějaká důležitá myšlenka. Ale jsem-li advokát a nejsem schopen tu důležitou myšlenku ukázat navenek, tak pak prohraju spor. Takže když se budu věnovat právnímu psaní, je to komparativní výhoda.“

„Advokáti přeceňují toho, komu svá podání posílají. Když v tom podání bude složitě argumentovat tým nejlepších specialistů, může se snadno stát, že soudce tomu podání prostě neporozumí. A co je pro soudce v takové situaci nejjednodušší? Řekne si: Nerozumím tomu, takže to nejspíš bude špatně,“ uvedl zase doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan PF MU v Brně.

Poté přišla na řadu první „hra“, v níž účastníci akce odpovídali na dotaz: Co vám vadí na tom, jak píšou soudy a podřízené úřady? Po krátké diskusi k odpovědím pokračovala přednáška dalšími tématy: Co nejvíc vadí soudcům na soudních podáních z hlediska obsahu?Co nejvíc vadí advokátům na soudních podáních z hlediska formy?

V tomto okamžiku přednášející zopakovali své doporučení: Nepište složitěji, než musíte! „Soudce nemusí vše, co obsahuje váš text, pochopit!,“ přiblížil Martin Kopa. A Štěpán Janků ho podpořil „Složitý text se bude čtenáři těžko číst. Uvědomte si, že je extrémně důležité, jak dlouho se zpracovávají informace! Pokud se zpracovávají dlouho, tak zpochybňují sdělení obsažené v textu. To, jak je něco přesvědčivé, ovlivňuje to, jak sdělení působí.“

V další části odpoledne pak následovaly tipy, jak na to, tedy jak omezit „právničtinu“ a upravit ji do „lidštiny“. „Osekejte slovní vatu a dělejte krátké věty. Věta by měla mít maximálně +-20 slov! Slovní vata čtenáři brání v tom, aby se „zakousl“ do textu,“ doporučil například Martin Kopa. „Omezte používání latiny. My, právníci, ji „cpeme“ všude…,“ pokračoval.

„Dlouhé citace používejte s rozvahou. Dávejte nám k dispozici je to, co potřebujeme,“ navázal na něj Štěpán Janků.

A na co si ještě dát pozor? Pamatujte na to, že přehlednost je cesta. Pište přehledně a snažte se vést čtenáře za ruku k cíli. Pokud text nebude přehledný, nebude působit profesionálně. Formulujte výstižně a volte přesvědčivé nadpisy. Důležité výčty rozepište do samotného seznamu. Piště  krátké věty i odstavce, nejdůležitější sdělení dejte na konec. Nepřehánějte to s intenzifikátory (slovy jako jsou „zřejmě jednoznačně, nezpochybnitelně…“), zvýrazňujte s rozvahou – není dobré zaměňovat způsoby zvýrazňování (podtrženě, tučně, kurzíva…), buďte konzistentní. Myslete na to, že platí: „Pokud toho zvýrazníte mnoho, nezvýrazníte vlastně nic!“

„Dejte si pozor na detaily – pokud si advokát po sobě nepřečte podání a má v něm chyby, jak mu může čtenář věřit, že nebudou chyby i v tom ostatním?,“ vypíchl Štěpán Janků.

Zmíněné tipy si mohli přítomní hned procvičit na příkladech, které pro ně přednášející připravili. Závěr odpoledne pak „okořenila“ soutěž na procvičení gramatiky a zvládání češtinářských špeků.

V závěrečném shrnutí Štěpán Janků zopakoval sedmero zásad správného právního psaní, resp. zvýšení přesvědčivosti podání, a doporučil další možné zdroje vzdělávání – mimo jiné blog PravniPsani.cz, nebo některé z publikací, které se právnímu psaní věnují.

Pěknou tečkou za akcí byl závěrečný potlesk, kterým auditorium odměnilo oba přednášející za úžasné výkony i velmi zajímavou a přínosnou prezentaci. Nejeden posluchač určitě odcházel z Myslíkovky s přesvědčením, že – jak řekl Martin Kopa během přednášky – Čtivé mohou být i právní texty.

 

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP