NSS by mohli posílit advokátka Jiřina Chmelová a asistent předsedy ÚS T. Herc

Novými posilami Nejvyššího správního soudu (NSS) by se mohli stát advokátka Mgr. Bc. Jiřina Chmelová a právník JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M., jenž působí jako asistent předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, dr.h.c. Jména kandidátů, které se chystá navrhnout prezidentovi a vládě, zveřejnil předseda NSS JUDr., PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., na webu soudu. V červnu se adepti představí plénu NSS, tedy svým potenciálním kolegům.

 

U NSS nyní aktivně působí 33 soudců. Karel Šimka plánuje postupně navýšit jejich počet na 37, a to i kvůli délce řízení, která v posledních letech vzrostla.

Mgr. Bc. Jiřina Chmelová je samostatná advokátka spolupracující s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o. Práci na Nejvyšším správním soudu poznala mezi lety 2006 až 2010 jako asistentka soudce. Z advokacie má praktickou zkušenost s fungováním veřejné správy i s řešením problémů klientů při uplatňování jejich práv.

Jiřina Chmelová by chtěla u Nejvyššího správního soudu zúročit zkušenosti, které nabyla právě během působení ve funkci asistentky tohoto soudu, i znalosti a dovednosti získané více než desetiletou činností v advokacii, zejména při řešení komplexních a obtížných kauz v oboru veřejného práva. Její profesní a lidské zkušenosti by byly přínosem pro odbornost i profesní pestrost Nejvyššího správního soudu.

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M. je asistent předsedy Ústavního soudu České republiky. Na této pozici působí od roku 2010; předtím působil jako pracovník analytického odboru Ústavního soudu a připravoval odborné podklady pro soudce. Je uznávaným akademickým autorem zejména v oboru ústavního práva.

Tomáš Herc vnímá případné působení na Nejvyšším správním soudu jako příležitost podílet se na účinné ochraně veřejných subjektivních práv jednotlivců. Svými teoretickými znalostmi zejména z oboru veřejného práva i dlouholetými praktickými zkušenostmi s konkrétními případy z celého spektra právních oborů by mohl přispět k zákonnému a spravedlivému rozhodování Nejvyššího správního soudu v nejvyšší odborné kvalitě.

Nelze vyloučit, že v příštích měsících a letech se snaha o rozšíření stavu NSS bude střetávat s opačným procesem, tedy s odchodem některých soudců k Ústavnímu soudu, který prochází obměnou. Prezident Petr Pavel už navrhl na ústavního soudce JUDr. Josefa Baxu, mezi často zmiňovanými kandidáty je také třeba místopředsedkyně NSS JUDr. Barbara Pořízková. Naopak z Ústavního soudu by se měl příští rok vracet soudce doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 

Zdroj: ČTK a NSS
Foto: archiv AD

Go to TOP