N. Kuňáková: Podporuji diskusi o rozvoji umělé inteligence v právním prostředí

„Aktuálně není na místě uvažovat, jestli advokáty někdy nahradí v soudní síni roboti, je jen otázkou času, kdy se tak stane,“ říká JUDr. Natálie Kuňáková, LL.M., autorka příspěvku Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?“, jinak třetí (bronzové) práce oceněné v soutěži Právník roku 2022 ve zvláštní kategorii Talent roku, určené právníkům/právničkám do 33 let, autorům originální písemné odborné či literární práce. Ve své práci také mimo jiné analyzuje problémy, které s sebou robotický právník nese, jako je třeba vinklaření, i to, proč je vhodnější spoléhat na advokáta-člověka a ne na robota. Kromě šeku na 25 000 korun převzala Natálie Kuňáková na galavečeru PR 2022 v kongresovém sále brněnského Hotelu International i poukaz na roční licenci aplikace ASPI nebo Praetor v hodnotě 25 000 od společnosti Wolters Kluwer.

 

JUDr. Natálie Kuňáková, LL.M., advokátka trvale spolupracující s AK Petráš Rezek, se ve své práci „Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?“ (kterou napsala ještě pod svým rodným příjmením Ivanovská) zamýšlí nad rolí umělé inteligence na poli poskytování právních služeb.

Technologie založené na umělé inteligenci se dnes využívají napříč řadou odvětví. Ani právo nezůstává pozadu. V únoru roku 2023 mělo v USA dojít k prvnímu soudnímu jednání, při němž by roli, kterou standardně zaujímá advokát, převzala umělá inteligence. K účasti umělé inteligence na soudním jednání nakonec nedošlo. I tak už není na místě uvažovat, jestli advokáty někdy nahradí v soudní síni roboti, ale je toliko otázkou času, kdy se tak stane.

Autorka analyzuje problémy, které s sebou robotický právník nese, jako je třeba vinklaření, a také to, proč je vhodnější spoléhat na advokáta-člověka a ne na robota. Zvláštní kapitolu věnuje i spolupráci advokátů a robotů – tedy otázce, kde je využít lze, ve smyslu „štěstí přeje připraveným“.

 

I doktorku Natálii Kuňákovou Advokátní deník požádal o odpovědi na trojici otázek, týkajících se jak její práce a využití umělé inteligence v justici, tak i ocenění, které v soutěži Právník roku 2022 získala:

 

Jako téma jste si zvolila aktuální roli umělé inteligence na poli poskytování právních služeb. Zajímají se podle Vás advokáti o toto téma?

Ano, mnoho advokátů a právních odborníků se aktivně zajímá o téma využití umělé inteligence v poskytování právních služeb. V posledních letech se tato oblast stala stále více relevantní a důležitou pro právní profese, protože umělá inteligence může pomoci s mnoha činnostmi, které jsou pro právní praxi důležité, jako jsou například analýza smluv, právní výzkum, zpracování a třídění dokumentů a mnoho dalších.

Využití umělé inteligence v oblasti práva také přináší řadu výhod, jako jsou rychlost, přesnost a úspora času a nákladů. Advokáti a právní odborníci, kteří se tímto tématem zabývají, se snaží porozumět tomu, jak by mohli využít umělou inteligenci k zefektivnění své práce a zlepšení výsledků pro své klienty.

 

Myslíte, že svou prací můžete kolegyním a kolegům toto téma více přiblížit a že může čtenářům pomoci v jejich práci?

Ano, snažila jsem se práci psát tak, aby byla čtivá, zajímavá a zároveň přínosná. Věřím, že můžu kolegům a čtenářům pomoci s porozuměním této aktuální a důležité oblasti, a tím i podpořit diskusi a výměnu názorů mezi odborníky.

V práci mimo jiné zmiňuji možnost, že dojde k restrukturalizaci právního prostředí, a vybízím, aby se sami advokáti podíleli na směru a vývoji, jakým nám bude umělá inteligence pomáhat. Budu ráda, když mě kdokoliv osloví za účelem spolupráce a rozvoje umělé inteligence v právním prostředí.

 

Jaký význam má pro Vás ocenění Talent roku?

Ocenění Talent roku pro mě má velký význam. Za svých studentských let jsem jakékoliv ocenění v rámci soutěže Právník roku považovala za vrchol právnické kariéry. Teď už ocenění vnímám spíše z praktického hlediska. Věřím, že díky němu získám pozornost zejména odborné veřejnosti a třeba se mi podaří oslovit i nové klienty.

V každém případě pro mě získání ocenění Talent roku není konečným cílem ani vrcholem kariéry, ale spíše důležitým mezníkem v profesní cestě, který mě bude motivovat k dalšímu rozvoji a zdokonalování schopností a dovedností.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

 

 

Redakce AD
Foto: Igor Zehl, redakce AD a archiv Natálie Kuňákové

Go to TOP