Byla přijata Úmluva o mezinárodní spolupráci při stíhání válečných zločinů

Na diplomatické konferenci ve slovinské Lublani byl slavnostně přijat text Úmluvy o mezinárodní spolupráci při vyšetřování a stíhání zločinu genocidia, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a jiných zločinů podle mezinárodního práva. Úmluva mj. stanoví pravidla pro založení jurisdikce dotčeného státu a postupy pro právní pomoc a vydávání pachatelů mezinárodních zločinů.

 

Diplomatické konference ve slovinské Lublani se 26. května 2023 zúčastnilo 53 států podporujících přijetí Úmluvy a dalších 15 pozorovatelských států z celého světa, spolu se zástupci řady mezivládních organizací a nevládního sektoru.

Text úmluvy za Českou republiku sjednali zástupci Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zahraničních věcí. Úmluva by měla být otevřena k podpisu počátkem roku 2024 v Haagu a následně bude podléhat projednání ve vnitrostátních parlamentech a ratifikaci.

Jedná se o významný milník v boji proti beztrestnosti pachatelů nejzávažnějších mezinárodních zločinů a završení dlouhodobé snahy mezinárodního společenství vyplnit mezery v trestní spolupráci v této oblasti.

 

Zdroj: justice.cz
Foto: canva.com

Go to TOP