Senátní výbor podpořil nominaci Jana Wintra na ústavního soudce

Profesor ústavního práva JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., získal podporu senátního ústavně-právního výboru k tomu, aby se stal ústavním soudcem. V tajné volbě dnes získal hlasy osmi z deseti přítomných členů výboru. Senát o souhlasu s Wintrovým jmenováním bude rozhodovat za týden po projednání nominace v senátním výboru pro lidská práva.

 

Jan Wintr

Jan Wintr se členům výboru představil mimo jiné jako zastánce dosavadní pozice Ústavního soudu, podle něhož má unijní právo přednost před českým ústavním právem, pokud by neznamenalo změnu podstatných ústavních náležitostí a základů svrchovanosti ČR nebo překračování pravomocí unijních orgánů. Ústavní soud by se měl podle Jana Wintra nadále orientovat na ochranu hodnot zakotvených v ústavě, měl by ale více využívat ustanovení, podle něhož by rozhodovací praxe jednotlivých soudních senátů měla být jednotná.

S ústavním zakotvením manželství jako vztahu muže a ženy Jan Wintr „nesouzní“. „Manželství osob stejného pohlaví by neměla bránit ústavní bariéra,“ uvedl. Stejně tak nepokládá za potřebné „fixovat na ústavní úrovni“ platbu v hotovosti, o což usiluje část zákonodárců. Podpořil naopak ústavní zakotvení principu ochrany vody a půdy. Byl by také pro omezení či zpřesnění prezidentských pravomocí při jmenování vlády.

Čtyřiačtyřicetiletý Jan Wintr vystudoval souběžně s pražskou právnickou fakultou také historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z práva i z politologie má doktorský titul. V roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. Je také členem Legislativní rady vlády či Výboru pro práva LGBTI+ lidí Rady vlády pro lidská práva.

Jan Wintr působí rovněž v rozkladové komisi Českého statistického úřadu či v Etické komisi Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2017 byl i členem Rady ČTK, které v letech 2014 až 2015 předsedal. Je autorem několika knih, ve kterých se věnuje české parlamentní kultuře nebo principům českého ústavního práva. Ve svém životopisu uvádí ve výčtu získaných ocenění, že v loňském roce dostal jednak Cenu Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro nejlepšího vyučujícího, jednak Zlatou malinu prezidenta republiky pro nejhoršího právníka. Prezidentem byl loni Miloš Zeman.

Prezident Petr Pavel na Janu Wintrovi ocenil jeho expertní zkušenosti a výborné renomé napříč odbornou komunitou. „Důležitým faktorem je jeho téměř dvacetiletá zkušenost z akademické sféry, která naplňuje mou představu o profesně různorodém složení Ústavního soudu,“ uvedl Petr Pavel.

 

Josef Baxa a Daniela Zemanová se možná ústavními soudci nestanou

Jan Wintr patří spolu někdejším předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou a bývalou prezidentskou Soudcovské unie Mgr. Danielou Zemanovou mezi první tři kandidáty, které Pavel na ústavní soudce nominoval. Měli by obsadit místa po prof. JUDr. Jaroslavu Fenykovi, Ph.D., DSc., prof. JUDr. Janu Filipovi, CSc., a JUDr. Miladě Tomkové, jejichž mandát skončil 3. května.

Někdejší předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa a bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová se možná ústavními soudci nestanou. Senátní ústavně-právní výbor 24. května jejich nominaci překvapivě nepodpořil. Pro Danielu Zemanovou dnes hlasovali jen dva z deseti přítomných členů výboru, pro Josefa Baxu čtyři. Definitivně o nominaci Josefa Baxy a Daniely Zemanové rozhodne za týden Senát, předcházet tomu bude ještě projednání v senátním výboru pro lidská práva

Ústavní soud letos čeká rozsáhlá obměna, funkční období totiž skončí celkem sedmi ústavním soudcům včetně jejich předsedy JUDr. Pavla Rychetského, dr.h.c. Při výběru dalších nominantů chce Petr Pavel vycházet z návrhů víc než dvacítky oslovených právnických institucí. Navržená jména bude opět posuzovat sedmičlenný konzultační panel v čele s ústavním právníkem prof. JUDr. Janem Kyselou, Ph.D., DSc.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP