Vláda projedná novelu zákona týkajícího se sjednocení kapitálových trhů EU

Vláda v pondělí 14. prosince 2020 projedná návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Jde o novelu upravující revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, přeshraniční nabízení investičních fondů, podporu růstu trhu malých a středních podniků. Jde o sladění unijní právní úpravy krytých dluhopisů a přeshraniční poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding). Změny souvisejí s požadavky EU v souvislosti s projektem unie kapitálových trhů. Jeho cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

„V oblasti krytých dluhopisů nabyla v České republice v lednu 2019 účinnosti novela, která již v zásadě plní požadavky nové evropské směrnice, je však nutné provést drobné nezbytné úpravy, jako je zavedení pravidel pro likviditu a informování investorů,“ uvádí materiál.

Ohledně přeshraničního nabízení investičních fondů pak zákon například upravuje otázku předběžného nabízení investičních fondů před jejich vznikem nebo před skutečným nabízením. V distribuci pojištění se pak mění podle materiálu částky pojistného krytí pro povinné pojištění zprostředkovatelů pojištění.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP