Vláda odsouhlasila úpravy zákona o státním zastupitelství

Nejvyšší státní zástupce by mohl mít v budoucnu sedmileté funkční období, zákon by pak mohl stanovit i požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti či možnost odvolání v kárném řízení. Úpravy obsahuje novela zákona o státním zastupitelství (283/1993 Sb.), kterou 24. května schválila vláda. Novinářům to řekl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Jeho úřad chce změnami vyloučit riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství a jeho fungování. S částmi návrhu novely nesouhlasilo Nejvyšší státní zastupitelství a některá ministerstva.

 

Cílem předlohy je zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti, bližší požadavky na jeho osobu zákon nestanoví. Kabinet ho na návrh ministra může odvolat bez udání důvodů.

„Právní úprava mechanismu odvolávání vedoucích státních zástupců je všeobecně vnímána jako nepříliš vhodná a je předmětem opakovaných snah o úpravu,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě. Nově tak mají být vedoucí státní zástupci odvolatelní v kárném řízení. Nejvyššího státního zástupce bude moci nadále odvolat i vláda, zákon ale stanoví, jaké k tomu musí mít důvody.

Nejvyšší státní zástupce i ostatní vedoucí státní zástupci mají být do funkce jmenováni na sedm let. Aby všichni vedoucí funkcionáři státních zastupitelství nenastoupili ve funkčním období jedné vlády, výběrová řízení by se konala postupně v několika letech, řekl Pavel Blažek.

Podle novely nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou a šéfem žalobců se nemůže stát státní zástupce, jemuž bylo pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření – pokud nebylo zahlazeno. Norma zavádí také požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců. Uchazeči budou muset splnit také požadovanou dobu praxe.

Ministerstvu vnitra, ministerstvu pro místní rozvoj a předsedovi Legislativní rady vlády v připomínkovém řízení vadilo, že by se šéfem žalobců mohl stát člověk bez předchozí zkušenosti v soustavě státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství kromě stejné výhrady také požadovalo, aby bylo funkční období nejvyššího státního zástupce desetileté. Stejnou délku doporučila i protikorupční rada vlády.

Novelizaci zákona, která přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců, slíbila vláda Petra Fialy v programovém prohlášení. O novele se hovoří již řadu let.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP