Čtvrtletní zpráva o migraci za 2. čtvrtletí 2021: Situace v ČR je stabilní

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU a její statistickou přílohu. Zpráva

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU a její statistickou přílohu. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany a informace o počtech osob migrujících do Evropské unie v rámci tří hlavních migračních tras – východní, centrální a západní středomořské trasy. 

 

Situace v oblasti migrace v ČR je stabilní. Počet cizinců v ČR dlouhodobě stoupá, k 30. červnu 2021 bylo na území ČR registrováno 668 238 osob cizí státní příslušnosti, z toho 353 101 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 315 137 mělo v ČR trvalý pobyt.

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (409 516 osob, tj. 61 % – nejvíce jich je z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (258 722 osob, tj. 39 %).

U cizinců, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt, převažuje účel pobytu zaměstnání (50 %), dále účel pobytu sloučení rodiny (18 %), studium (8 %) a podnikání (5 %).

O mezinárodní ochranu v České republice požádalo v roce 2021 celkem 577 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, které bylo výrazněji ovlivněno pandemií onemocnění covid-19, o 33 % více. Z toho bylo 204 Ukrajinců, 83 osob pocházelo z Gruzie a 32 z Moldavska.

Vzrostly i počty cizinců, kteří na území ČR vstoupili či pobývali nelegálně, v prvním pololetí 2021 jich bylo zjištěno 5 430 – na nelegální migraci se podíleli příslušníci 103 států, z toho nejvíce občané Ukrajiny (3 088), Moldavska (778), Afghánistánu (364) a Gruzie (159). V porovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo ke zvýšení počtu o 234 %! Z tohoto počtu bylo 105 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 5 325 při nelegálním pobytu.

K 30. červnu tohoto roku odcestovalo z České republiky do země původu v rámci programu asistovaných dobrovolných návratů organizovaným Ministerstvem vnitra celkem 155 osob. Správa uprchlických zařízení (SUZ) poskytla v roce 2021 asistenci při návratu 11 osob. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) asistovala v roce 2021 u 68 návratů do země původu.

V rámci nuceného návratu odcestovalo letos z České republiky do země původu zatím celkem 133 osob.

 

Co se týká hlavních migračních tras do Evropy, od počátku roku 2021 přicestovalo nelegálně celkem 39 203 osob. Tlak na Řecko v rámci východní středomořské trasy je v porovnání s předchozími lety velmi nízký. Situace zůstává klidná a stabilní i v dalších zemích balkánské trasy. Zvýšil se počet nově příchozích migrantů na centrální středomořské trase do Itálie, naopak výrazně méně osob v letošním roce připlouvá na Maltu. Počet migrantů, kteří nelegálně přicestovali do Španělska po západní středomořské trase, byl ve druhém čtvrtletí roku 2021 na podobné úrovni jako ve čtvrtletí prvním. Přibližně polovina příjezdů končí na Kanárských ostrovech, na které letos míří dvakrát více osob než v loňském roce.

Další data týkající se cizinců v ČR naleznete ve statistické příloze ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra
Foto: canva.cz, MV

Go to TOP