Dlužníci sociálních odvodů zřejmě dostanou šanci k snazšímu vyrovnání

Živnostníci, drobní zaměstnavatelé a firmy s dluhy na sociálních odvodech zřejmě dostanou šanci na jejich snazší vyrovnání. Pokud se od července do konce listopadu tohoto roku přihlásí k úhradě dlužného pojistného, sociální správa jim odpustí penále. Předpokládá to vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který schválila ve středu 17. května Poslanecká sněmovna. Vedle toho poslanci schválili i vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, díky němuž lidé zřejmě dostanou šanci zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním, pokud splatí původní dlužnou částku.

 

Prominutí penále a dalších nákladů u dluhů na sociálních odvodech by se mohlo podle podkladů týkat statisíců fyzických a právnických osob. Celkem by mohly uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun.

Sněmovna nakonec nehlasovala o pozměňovacím návrhu, podle kterého by se postup podle předlohy o snazším zbavení se dluhů na sociálních odvodech týkal také dluhů na veřejném zdravotním pojištění, které vymáhají samy pojišťovny. Ministr prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ale potvrdil přípravu nového návrhu zákona, který se bude týkat jednotlivců, nikoli firem. Penále jde do fondu prevence, firmy z řad neplatičů dluží pojistné za velké množství zaměstnanců a některé z nich využívají pojišťovny jako poskytovatele úvěru, když dluh pak hradí jednorázově, poznamenal Válek. Zákon by podle něho mohl být účinný od ledna.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k návrhu zákona uvedlo, že chce opatřením motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů. Očekává, že by zadlužených mohlo ubýt. Odpuštění penále a exekučních srážek by nastalo při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do konce loňského září. Sociální správa by platby prominula fyzickým i právnickým osobám. Akce by se nevztahovala na dluhy, které vymáhá soudní exekutor.

Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. Dostal by odpověď, jak vysoký dluh má splatit. Pokud ho už uhradil, správa sociálního zabezpečení by příslušenství k dluhu měla sama prominout.

Při dluhu nad 5000 korun by byly možné splátky. Pokud celková suma nepřesáhla 50 000 korun, měl by podle návrhu dlužník částku srovnat ve 12 měsíčních splátkách. První by měl poslat do konce letošního roku. U dluhu nad 50 000 korun by mohlo být možné rozložit měsíční splátky do pěti let. Pokud by zadlužený některou ze splátek ale neposlal, penále by se mu neodpustilo. Snazší vyrovnání dluhu s možností splátek se bude vztahovat po sněmovních úpravách i na osoby, které již čelí exekuci podle daňového řádu. Sociální správa takovou exekuci odloží.

Podle podkladů k zákonu má dluh na pojistném doplatit 715 000 fyzických osob. Uhradit by mohly až 20,7 miliardy korun. Prominuly by se jim platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262 000 právnických osob by mohlo srovnat až 36 miliard korun. Odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun. Úprava informačního systému úřadu by stála 30 milionů korun.

O prominutí penále mohou dlužníci žádat už nyní úřad ale žádosti nemusí vyhovět.

 

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou podle návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který sněmovna také schválila, jen fyzické osoby, kterým dluh vznikl do září 2022. Podmínkou bude, že v době od července do konce listopadu tohoto roku zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5000 korun bude možné rozložení úhrady do splátek. Sněmovna splátky změnila ze čtvrtletních na měsíční. Pozměňovací návrh skupiny poslanců kolem Ing. Patrika Nachera také umožní snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek i lidem, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce.

Vládní předloha zahrnuje také justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí příslušnou vyhlášku. Podle schváleného pozměňovacího návrhu skupiny poslanců kolem Mgr. Marka Výborného na to budou mít čas do konce září 2023 místo do konce června.

Návrh zákona, který umožní odpuštění drobných daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září, se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nebude smět přesáhnout 1000 korun. Dluh zanikne podle předlohy k červenci, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

Ministerstvo financí odhadlo, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. Část z těchto dluhů je ale už nyní vedena jako nedobytná. O odpuštění příslušenství dluhů by mohly podle struktury nedoplatků evidovaných u finanční správy požádat vyšší desítky tisíc fyzických osob. Ministerstvo ale předpokládá, že pouze část těchto dlužníků možnost jednorázového odpuštění úroků a penále na daních skutečně využije.

Předlohy obou zákonů nyní dostanou k posouzení senátoři.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com 

Go to TOP