Novelu upravující práci strážníků posoudí sněmovní podvýbor

Sněmovní bezpečnostní výbor 3. října 2019 přerušil projednávání poslaneckého návrhu na zpřesnění podmínek práce a oprávnění strážníků. Předloha například zařazuje k důvodům ztráty spolehlivosti podporu a propagaci extremistických hnutí. Zpřísnit by se mohly také podmínky bezúhonnosti příslušníků obecních policií.

Sněmovní bezpečnostní výbor 3. října 2019 přerušil projednávání poslaneckého návrhu na zpřesnění podmínek práce a oprávnění strážníků. Předloha například zařazuje k důvodům ztráty spolehlivosti podporu a propagaci extremistických hnutí. Zpřísnit by se mohly také podmínky bezúhonnosti příslušníků obecních policií. 

Předloha by měla podle autorů vést k tomu, aby strážníci mohli účinněji hlídat veřejný pořádek. Pravomoci obecních policií podle nich nezvyšuje. V podvýboru by měli poslanci vypořádat dílčí připomínky, které k novele vznesla vláda.

Nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na takzvaných extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. Předkladatelé ale zdůrazňují, že takové případy jsou spíše výjimečné.

Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, která je stejně jako spolehlivost podmínkou pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případné lékařské vyšetření.

Předloha by zakázala strážníkům pracovat pro více obcí, nosit ve službě soukromou pistoli a nasazovat takzvané botičky i na vozidla profesionálních a dobrovolných hasičů, což jim nyní zákon umožňuje.

Předloha by zavedla postih až 100 tisíc korun pro podnikatele, kteří by neumožnili strážníkům vstup do svých pohostinství nebo heren, a to i mimo provozní dobu. Sankce až 20 tisíc korun by hrozila obcím, které by pověřily plněním úkolů strážníka člověka, který nemá potřebné osvědčení. Lidé, kteří by se za strážníky vydávali, by mohli dostat pokutu až 3 tisíce korun.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP