FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – květen 2023

Flash news

 Ačkoliv si měsíc květen říká spíše o romantičtější „čtivo“, nabízíme Vám – vedle žhavých novinek z advokacie, legislativy či judikatury – již tradičně bleskové zprávy čili Flash News z posledního jednání představenstva České advokátní komory. To se tentokrát konalo v „předvečer“ vyhlášení vítězů Právníka roku 2022, tedy 11. a 12. května 2023, v Brně. I tentokrát Vám přinášíme pouze ty nejdůležitější informace, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (kromě dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 17. schůzi v tomto volebním období? 

 

Legislativní úprava první fáze zvýšení bezpečnosti advokátních úschov

Představenstvo ČAK schválilo návrh novely stavovského předpisu o advokátních úschovách, který umožní, aby všechny osoby zúčastněné na advokátní úschově měly průběžně aktuální přehled o pohybech na účtu advokátní úschovy. Tento typ úschovy bude advokát povinen účastníkům smlouvy o advokátní úschově nabídnout a budou-li tento typ úschovy chtít, zajistit, aby jim banka zasílala informace o pohybech a zůstatku na účtu advokátní úschovy. Souhlas, aby banka tyto informace zasílala, nebude smět advokát během trvání úschovy zrušit.

 

Připomínky k návrhům novel zákona o advokacii a advokátního tarifu

Představenstvo ČAK se seznámilo s připomínkami Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely zákona o advokacii a pověřilo pracovní skupinu, aby je projednala a vypořádala se zástupci ministerstva.

Členové představenstva se dále seznámili s připomínkami, které jednotlivá připomínková místa uplatnila ve stanoveném termínu v legislativním připomínkovém řízení k návrhu novely advokátního tarifu a které budou nyní vypořádávány.

 

Používání umělé inteligence v souvislosti s poskytováním právních služeb

Představenstvo ČAK diskutovalo o některých aspektech používání umělé inteligence v souvislosti s poskytováním právních služeb, například o ochraně důvěrnosti informací, o odpovědnosti advokátů a o stavu příprav stanoviska představenstva, jež by oblast užívání umělé inteligence a souvisejících technologií upravilo.

 

Z dalšího programu jednání

Představenstvo rozhodlo o udělení prvního advokátního vyznamenání dle loni přijatého stavovského předpisu, a to Řádu české advokacie, významnému chorvatskému advokátovi, bývalému předsedovi CCBE a Chorvatské advokátní komory Ranku Pelicarićovi. Podrobnosti k udělení řádu byly na AD publikovány ZDE.

 

Členové představenstva rovněž vzali na vědomí Vyhodnocení spolupráce mezi státními zástupci a obhájci předložené Nejvyšším státním zástupcem ve věcech tzv. odklonů a dohod o vině a trestu, k níž položilo základ Memorandum o součinnosti uzavřené 7. prosince 2018 mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a Českou advokátní komorou.

 

Společné jednání se zástupci zahraničních advokátních komor

Představenstvo ČAK v čele s předsedou a místopředsedy Komory jednalo v pátek 12. května 2023 se zástupci šesti advokátních komor ze sousedních či nedalekých států o některých aktuálních otázkách výkonu advokacie.

Konkrétně si zástupci České advokátní komory s kolegy ze Slovenska, Německa, Chorvatska, Slovinska, Polska a Maďarska vyměnili zkušenosti týkající se advokátních úschov, důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, elektronických voleb, bezplatné právní pomoci a elektronizace justice včetně elektronického spisu. Advokátní deník přinesl obsáhlou informaci o tomto jednání ZDE.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

 

Go to TOP