Jihočeské středisko Vás zve na seminář k náhradám škody zvláště v podnikání

Regionální středisko ČAK Jižní Čechy zve advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty (nejen) z jihu Čech a blízkého okolí na seminář k náhradě škody v podnikání. Seminář se uskuteční již tento pátek, 19. května 2023, ve Střední škole polytechnické v Českých Budějovicích. S aktuálními otázkami z právní úpravy a judikatury účastníky seznámí JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., z Právnické fakulty UK.

 

Aktuální otázky z právní úpravy i judikatury k náhradě škody (zvláště) v podnikání

Termín: pátek 19. května 2023 od 9:00 do 16:00

Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice (velký sál – vchod z boku budovy), parkovat je možné na záchytném parkovišti P+R – Jírovcova vzdáleném cca 2 min. pěšky

Seminář povede: JUDr. Petr. Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze, spolupracovník AK Glatzová a spol.

 

Obsah semináře:

 • aktuální obecné otázky
  1. pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody / škoda spočívající ve vzniku dluhu
  2. rozsah a způsob náhrady
  3. meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
  4. spoluzpůsobení škody poškozeným
  5. příčinná souvislost (adekvátní, alternativní, kumulativní a nejistá)
  6. promlčení práva na náhradu
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost
  1. vymezení, předpoklady, důsledky, souběh nároků
  2. rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / prostá ekonomická škoda a její náhrada
  3. náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
  4. (ne)náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti
 • podrobně ke škodě způsobené
  1. provozní činností / porušením prevence (zakopnutí / sklouznutí na podlaze v nákupním centru / na schodech v hotelu?)
  2. na nemovitosti / vadou či nedostatečnou údržbou nemovitosti
  3. nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
 • další aktuální otázky

Cena semináře: 1900 Kč

Účastnický poplatek je třeba zaslat na účet č. 2300377394/2010, var. symbol xxxxx (variabilní symbol je pětimístné číslo registrace advokáta nebo advokátního koncipienta v seznamu ČAK).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Informace pro advokáty:

Účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty:

Seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

 

Organizační pokyny a informace pro účastníky:

Seminář organizačně zajišťuje J. Vosejpková – vzdělávání, IČO: 71581944. V průběhu semináře budou pořizovány fotografie za účelem informování o semináři Českou advokátní komorou, např. v Advokátním deníku, na internetových stránkách ČAK apod.  

 

Více informací získáte na adrese jitkavosejpkova@seznam.cz, paní Jitka Vosejpková, tel. 774 326 123

 

 

 

 

Na setkání se těší

JUDr. František Smejkal, regionální představitel ČAK Jižní Čechy
JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., zástupce regionálního představitele ČAK Jižní Čechy

Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP