EK ČR: Exekuční prostředí v ČR potřebuje pozitivní změny

Vyšší náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí, nové nastavení exekučního tarifu a také zavedení minimálních srážek ze mzdy – to všechno by mohlo podle Exekutorské komory ČR (EK ČR) přispět k výraznému zlepšení exekučního prostředí v ČR. 

 

Vláda schválila 10. května 2023 paušální náhradu nákladů za zastavování bezvýsledných exekucí ve výši 750 Kč. Původní návrh, na kterém se shodla koalice, byl přitom 1 050 Kč. Nově navrhovaná částka není nijak ekonomicky podložená. Jedinou kvalifikovanou analýzu dodala ministerstvu spravedlnosti a dalším připomínkovým místům EK ČR. Z ní vyplývá, že průměrné náklady spojené se zastavením exekuce jsou bezmála 3 000 korun.

„Jako pozitivní vnímáme to, že původní návrh zákona se žádnou náhradou pro soudní exekutory nepočítal, to se nyní zlepšilo. Budeme ale usilovat o navýšení náhrady za zastavování bezvýsledných exekucí alespoň na 1 750 Kč,“ dodává prezident EK ČR Mgr. Jan Mlynarčík. Díky zastavování bezvýsledných exekucí by se mohlo v dohledné době zbavit všech exekucí až 80 tisíc lidí. „V praxi se nám podobně osvědčilo zastavování bagatelních exekucí, tam stát přiznal exekutorům náhradu 1 050 Kč. Paradoxně v porovnání s bezvýslednými exekucemi šlo o výrazně jednodušší agendu,“ dodává Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora ČR také stále jedná o nové podobě exekutorského tarifu, v tuto chvíli se čeká na vypořádání připomínek. Komora zastává konzistentní názor, že v současné ekonomické situaci se nesmí snížit tarifní odměna ani náhrady nákladů. Naopak je nutné toto navýšit s ohledem na to, že došlo k úpravám tarifu i u jiných právnických profesí.

Jako nutné se ukazuje i nové nastavení srážek ze mzdy. Ty patří mezi tzv. „měkké“ metody vymáhání a jsou pro dlužníka nejjednodušší cestou jak splácet dluhy. Nicméně v důsledku navyšování nezabavitelných částek jsou stále méně efektivní. „Usilujeme o zakotvení nějaké formy minimální srážky, která by se dlužníkovi ze mzdy srazila vždy. Je v zájmu dlužníka i věřitele, aby se tento způsob vymáhání zachoval,“ vysvětluje Jan Mlynarčík. Pokud nedojde ke změně a soudní exekutoři nebudou moci provádět srážky ze mzdy, budou nuceni sahat k více invazivním způsobům – mobiliární exekuce a prodej nemovitých věcí.

 

Zdroj: EKČR
Foto: canva.com

Go to TOP