Britský velvyslanec v ČR Matthew R. Field navštívil Českou advokátní komoru

Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., přivítal v pondělí 15. května 2023 odpoledne v Kaňkově paláci, sídle České advokátní komory, britského velvyslance v České republice Matthewa Roberta Fielda. Po krátkém, lehce formálním jednání „face to face“ následovalo příjemné neformální setkání s pozvanými advokáty a zástupci Komory v Galerii 17. listopadu v přízemí paláce.

 

Ačkoliv sám o sobě říká, že „je tu novej“, je Matthew Robert Field velmi aktivní na sociálních sítích a dává o svém působení v Česku vědět. To také mimo jiné vyzdvihl Robert Němec ve svém úvodním slově. Jak ostatně poté v uvolněné atmosféře dalšího části setkání v Galerii 17. listopadu komentovali i přítomní advokáti, kteří se s panem velvyslancem sešli, o předchůdci velvyslance Fielda téměř nebylo slyšet, zato nového pana velvyslance znají všichni! Nebyl by to však Matthew R. Field, kdyby práci svého předchůdce Nicka Archera nepochválil.

Jak jsme již zmínili, neformálnímu jednání s pozvanými advokáty předcházelo jednání jen o něco málo formálnější. Předseda ČAK Robert Němec zavzpomínal na dobu, kdy Česká republika nebyla členem Evropské unie a uvedl, že to byli právě advokáti z Velké Británie a britské advokátní kanceláře, kteří tu zahájili činnost a rozproudili kapitálový trh i tzv. M&A, tj. fúze a akvizice. Vyjádřil svou lítost nad odchodem Velké Británie z Evropské unie a v té souvislosti poukázal na některá problematická témata, která se dotýkají advokátů při poskytování právních služeb a která souvisejí s Brexitem, jako např. vykonatelnost soudních rozhodnutí mezi Českou republikou, ale obecně celou Evropskou unií a Velkou Británií. Podotkl, že k jeho překvapení není toto téma stále vnímáno jako stěžejní na unijní úrovni, přičemž se s panem velvyslancem shodli, že se jedná o záležitost velmi podceňovanou.

Pan velvyslanec se upřímně zajímal o postavení České advokátní komory coby profesní organizace v České republice. Předseda ČAK Matthewa Roberta Fielda informoval o tom, že je ČAK profesní organizací nezávislou na státních institucích, a to i finančně, a že si stále zachovává své kárné pravomoci ve vztahu k advokátům, a proto ani nemůže být se svým postavením nespokojená. Zdůraznil, že nezávislost advokátní samosprávy na státu je velmi důležitá, a poukázal v této souvislosti na stávající situaci v Polsku a Maďarsku, kde lze aktuálně pochybovat o tom, zda jsou tyto dvě evropské země v některých ohledech stále zeměmi, které dodržují elementární zásady právního státu.

Robert Němec též informoval pana velvyslance o krocích ČAK, které aktuálně činí v souvislosti s posílením ochrany důvěrných informací sdílených mezi advokátem a klientem. Hovořil také o digitalizaci justice, zmínil se, že by byl rád optimističtější a viděl větší pokroky a možnost využívání vzdáleného přístupu k soudním spisům, jak se ale zdá, je to stále hudba daleké budoucnosti.

Předmětem zájmu Matthewa Roberta Fielda byly také vztahy ČAK se státními institucemi. Robert Němec k tomu uvedl, že jsou velmi dobré. Napomáhá tomu zajisté i fakt, že ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, PhD., je profesí advokát, advokacii rozumí a chápe i potřeby ČAK a advokátního stavu, což lze demonstrovat např. na přístupu Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely advokátní tarifní vyhlášky. Dobré vztahy však panují i mezi ČAK a vládou či Parlamentem ČR.

Mnoho dalšího bylo řečeno také ke spolupráci ČAK s advokátními komorami ve Velké Británii, či zaregistrované snižování počtu advokátů v ČR atp.

V závěru schůzky britský velvyslanec nesmírně vstřícně nabídl Robertu Němcovi možnost další spolupráce, a to i v konkrétní podobě, tj. možností uspořádat diskusi v rámci kulatého stolu na zvolené téma, když pravil: „We are here for you“ (aneb Jsme zde pro vás…).

Následně pozval předseda ČAK Matthewa Roberta Fielda k prohlídce zrekonstruovaných prostor Kaňkova paláce a pohovořil o jeho historii, bustě Jana Nepomuka Kaňky či památníku 17. listopadu umístěného na průčelí Kaňkova paláce. Pan velvyslanec poté u skleničky vína vyzvěděl advokátní specializace přítomných hostů, zažertoval ohledně možnosti výměny svého služebního vozu britské značky Jaguár za českou značku Škoda a vyslovil své poděkování za pozvání k návštěvě sídla české advokacie.

 

Mgr. Lenka Vojířová, pověřená vedením Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP