V Olomouci odstartoval nový projekt Advokáti do dětských domovů

Po unikátním projektu Advokáti do škol, který letos vstoupil již do pátého ročníku a jehož cílem je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže, „rozjíždí“ Česká advokátní komora ve spolupráci s NADACÍ TEREZY MAXOVÉ DĚTEM iniciativu Advokáti do dětských domovů (ADDD). Tato osvětová iniciativa, která je součástí nadačního projektu TO DÁŠ! na podporu vstupu mladých lidí z ústavní výchovy na trh práce, byla zahájena v pondělí 15. května 2023 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci setkáním předních odborníků na rodinnou, pracovněprávní i trestněprávní problematiku se zástupci dětských domovů.

 

„Projekt Advokáti do dětských domovů má za cíl pomoci pracovníkům těchto zařízení orientovat se co nejlépe v každodenních specifických problémech, které pro děti řeší,“ uvedla JUDr. Michala Plachká, LL.M., místopředsedkyně představenstva České advokátní komory a jedna z iniciátorek projektu ADDD. „Cílit však bude zejména na pomoc samotným dětem v období, kdy dětské domovy opouštějí a dostávají se do situací, které budou nově muset samy řešit – ať už půjde o nejdůležitější otázky prvních pracovněprávních vztahů, poznatky týkající se závazků a dluhů, upozornění na nejpodstatnější trestněprávní souvislosti nebo třeba stěžejní témata práva rodinného. Děti by mohly díky tomuto projektu opouštět dětské domovy mnohem lépe připravené na novou etapu svého života a dostat tak zase o něco větší šanci „to dát!,“ dodala Michala Plachká.

Mladí lidé, opouštějící prostřední ústavní výchovy v rámci svého osamostatnění, patří k jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel. NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM jim proto dlouhodobě a všestranně pomáhá již v době umístění, po celou dobu pobytu i po opuštění dětských domovů. Jednou z forem pomoci všem těm, kteří se připravují na odchod z ústavů a hledají zaměstnaní, je i projekt TO DÁŠ! Ten si klade za cíl najít a propojit zaměstnavatele s konkrétním zájemcem o práci z řad dětských domovů.

Ve fázi, kdy mladí lidé dětské domovy opouštějí, se setkávají s celou řadou situací, kdy potřebují mít nezbytné základní právní povědomí nebo kde by jim odborná právní rada mohla jejich postavení výrazně ulehčit. A protože jedním z cílů České advokátní komory je zajistit, aby byla nezbytná právní pomoc dostupná všude tam, kde je nejvíce potřebná, zareagovala na tuto potřebu a chce právě takovou pomoc nabídnout.

Již zmíněné pilotní setkání projektu Advokáti do dětských domovů, které se – díky spolupráci zastřešené zejména proděkankou JUDr. Renátou Šínovou, Ph.D., a advokátkou a mediátorkou Mgr. Michaelou Sigmundovou, Ph.D. uskutečnilo v krásných prostorách rotundy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nabídlo pracovníkům šesti dětských domovů soubor přednášek a diskusí o tématech, která děti v poslední fázi pobytu v dětských domovech a po jejich opuštění nejčastěji řeší. Ke stěžejním oblastem, v nichž lepší právní povědomí může dětem výrazně usnadnit vstup do nové fáze života, jsou otázky související s pracovním právem a základy závazkové problematiky. Užitečným pomocníkem by jim při tom mohly být brožury, které zpracovala AK Bříza & Trubač a jež budou díky podpoře ČAK k dispozici ZDARMA na všech besedách dětem i pracovníkům dětských domovů v tištěné podobě.

„V brožuře Právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance jsme se snažili srozumitelnou formou poskytnout větší právní povědomí v oblastech, které se těchto mladých lidí bezprostředně týkají. Chceme jim pomoci zejména při vstupu na trh práce, ale také například v dluhových otázkách,“ přiblížil obsah publikace JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK, partner kanceláře, jež brožuru zpracovala, a navíc jeden z těch, kteří za realizací projektu ADDD stojí. Na projektu se dále za Komoru podílí také Mgr. Pavel Kroupa.

Cílem obou zainteresovaných subjektů – NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM i ČAK – je pořádat takováto setkání odborníků a zástupců domovů, ale také besedy advokátů s dětmi přímo v dětských domovech, pravidelně, a to i v dalších regionech ČR. Jak totiž již nyní vyplývá z výzkumu Nadace, je o tento typ odborné podpory velký zájem.

Před zahájením spolupráce s Českou advokátní komorou jsme plošně oslovili dětské domovy s cílenou nabídkou pomoci v rámci odborných právních služeb. Reakce nás velmi mile překvapila – 89 % dotázaných uvedlo, že mají o bezplatnou právní pomoc zájem a 80 % z nich pak vyjádřilo přání pravidelného setkávání. Věřím proto, že iniciativa Advokáti do dětských domovů bude vřele přijata. Za tuto adresnou formu pomoci s velkým dopadem bych proto chtěla všem zapojeným advokátům i ČAK upřímně poděkovat,“ řekla na závěr ředitelka NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM Mgr. Terezie Sverdlinová.

 


 

 

 

Chtěli byste se také zapojit do projektu Advokáti do dětských domovů?

 

Protože projekt vnímáme jako nového brášku „Advokátů do škol“, bude proces zapojení podobný. Postačí vyplnění přihlášky, posvěcení ze strany představenstva ČAK (pokud už jej nemáte v rámci projektu Advokáti do škol) a my Vás kontaktujeme, až budeme plánovat něco právě u Vás, ve Vašem regionu. Nebo pomůžeme projekt uskutečnit přímo tam, kde o jeho potřebě budete vědět právě Vy.

Pokud už se účastníte projektu Advokáti do škol, víte, že Vám k přípravě dodáme dostupné zpracované materiály, a navíc Vás na besedy s dětmi zvlášť proškolíme.

 

Podrobné představení projektu Advokáti do dětských domovů bude součástí školení k Advokátům do škol, které se bude konat 30. května 2023, a to hybridní formou. Zúčastnit se ho tedy můžete osobně v Praze, nebo ho můžete sledovat online.

 

 

 

Přípravný tým projektu ČAK Advokáti do dětských domovů: JUDr. Michala Plachká, LL.M., JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., a Mgr. Pavel Kroupa
Foto: archiv ČAK a Univerzita Palackého Olomouc

 


Česká advokátní komora (ČAK)

Pomoc směřovaná pod záštitou České advokátní komory dětem přitom volně naváže na již řadu let běžící projekt Advokáti do škol, v rámci nějž advokáti pomáhají formou přednášek přímo ve školách zvyšovat právní povědomí žáků a studentů. Projekt Advokáti do dětských domovů by pak měl být dalším vyjádřením snahy České advokátní komory o zajištění lepšího právního povědomí mladých lidí a zajištění nezbytné právní pomoci.

Informace o obou projektech naleznete ZDE.

www.cak.cz

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM – 26 let konkrétní pomoci

Od roku 1997 se Tereza Maxová a její nadační tým snaží být oporou pro ty, kteří jsou na pomoc dospělých bytostně odkázáni. Opuštěným a ohroženým dětem. Nadace věří, že každé dítě by mělo mít svou mámu a tátu, místo, kterému se říká domov. Pomáhá proto všem dětem, které jsou bez rodičů, vyrůstají v dětských domovech, náhradních rodinách nebo jejichž vlastním rodinám hrozí krize či rozpad. Za 26 let své činnosti podpořila statisíce dětských příběhů a rozdělila bezmála 520 mil. Kč.

Více na www.terezamaxovadetem.cz

 

Go to TOP