Novým děkanem plzeňských práv bude Stanislav Balík, expředseda ČAK

Novým děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni bude v dalších čtyřech letech pedagog, advokát, emeritní  soudce Ústavního soudu a také expředseda České advokátní komory JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Do roku 1989 pracoval jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. V letech 2002 až 2003 byl předsedou České advokátní komory, v roce 2004 byl pak jmenován soudcem Ústavního soudu ČR. Po desetiletém mandátu se vedle akademického působení vrátil k advokacii, je i členem redakční rady Bulletinu advokacie.

Novým děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni bude v dalších čtyřech letech pedagog, advokát, emeritní  soudce Ústavního soudu a také expředseda České advokátní komory JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Do roku 1989 pracoval jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. V letech 2002 až 2003 byl předsedou České advokátní komory, v roce 2004 byl pak jmenován soudcem Ústavního soudu ČR. Po desetiletém mandátu se vedle akademického působení vrátil k advokacii, je i členem redakční rady Bulletinu advokacie.

O jmenování doktora Balíka rozhodlo 14. října 2019 patnáct ze šestnácti členů akademického senátu fakulty. Byl jediným kandidátem. „Po jmenování děkanem povede fakultu od 26. ledna 2020,“ uvedla mluvčí ZČU Šárka Stará.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., narozený v roce 1956, absolvoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1981 obor archivnictví na Filozofické fakultě stejné univerzity. Na Katedře právních dějin plzeňské fakulty působí od roku 1996. Přednáší také na právnických fakultách v Brně, Olomouci a na Vysoké škole CEVRO Institut.

Plzeňská práva, kde před deseti lety vypukl skandál kvůli tzv. rychlostudiu, podivným přijímacím řízením i zkouškám, pokládá doktor Balík za jeden ze stabilizovaných pilířů ZČU. Za hlavní cíl považuje kvalitní výuku studentů v kolegiálním prostředí. V oblasti akreditací bude podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá rozšířit akreditace minimálně v oblasti Ph.D. pro další odvětví. Fakulta má pod jeho vedením posilovat regionální ukotvení, přeshraniční spolupráci a také aktivní působení v Evropské asociaci právnických fakult ELFA.

„Myslím si, že důležité je zachování kontinuity. Fakulta je konsolidovaná, má akreditaci a je důležité pokračovat v tom, co je dobře započato,“ uvedl doktor Balík pro Advokátní deník. Co se týče jeho dlouhodobé vize, fakulta by měla být na jedné straně spojena s praxí, na druhé straně by měla být baštou teoreticko-právních oborů, včetně jeho milované právní historie.

Doktor Balík nechce ani advokacii „pověsit na hřebík“. „Chci zůstat generálním advokátním praktikem, zkoušet dále u advokátních zkoušek, přednášet, to propojení je podle mě ideální,“ uvedl po svém zvolení. Funkci převezme Stanislav Balík po současném děkanovi JUDr. Janu Paulym, který fakultu vede od ledna 2012 a kandidovat už nemohl.

Advokátní veřejnost posílá budoucímu děkanovi velkou gratulaci!

Zdroj: ČTK
Foto: Igor Zehl

 

Go to TOP