Pobyt dítěte v ústavu na žádost rodiče by se měl vrátit do zákona

Ministerstvo školství (MŠMT) při přípravě novely o ústavní výchově počítá s tím, že do zákona vrátí možnost pobytu dětí starších 15 let v diagnostických ústavech na žádost rodičů.

Od srpna 2017 ústavní péči pro děti starší 15 let s poruchami chování nařizuje pouze soud, rodiče či zákonní zástupci dítěte mohou využít jen služeb středisek výchovné péče.

Odborníci, zejména z řad vedení výchovných ústavů, odůvodnili svou žádost mimo jiné tím, že díky možnosti takzvaně dobrovolného pobytu, tedy umístění dítěte kvůli poruchám chování do diagnostického ústavu na žádost rodičů či zákonných zástupců, se nemuselo čekat dlouhé měsíce na rozhodnutí soudu a mohlo se s dítětem hned začít pracovat. Vzhledem k tomu, že by nebylo nutné zapojovat sociální systém a soudy, by návrat staré praxe podle nich přinesl vedle časové úspory i finanční.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP