Na květnovém semináři JČP se budou probírat věcná břemena

Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty na další ze svých odborných seminářů – tentokrát k aktuální judikatuře týkající se věcných břemen, práva inženýrských sítí a zákonných věcných břemen. Seminář se uskuteční v úterý 23. května 2023, a protože je hybridní, můžete se ho zúčastnit prezenčně v Justiční akademii v centru Prahy, nebo ho můžete sledovat online, z pohodlí své pracovny.

 

Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena

Termín: úterý 23. května 2023 od 9:00 do 14:00

Místo konání: Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha – Nové Město

Seminář bude streamován.

Přednášející: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Osnova

Věcná břemena – úvod

 • věcná břemena jako věci v právním smyslu
 • věcná břemena jako předmět držby
 • dělení na služebnosti a reálná břemena, jejich odlišení
 • co může být obsahem služebnosti a reálného břemene
 • služebnost jako právní titul výstavby na pozemku

Smluvní věcná břemena

 • problematické formulace vymezení věcných břemen ve smlouvách včetně příkladů z katastrální praxe
 • práva a povinnosti z věcných břemen včetně nákladů na udržování služebné věci
 • zánik věcných břemen

Právo inženýrské sítě

 • vzor smlouvy a jeho rozbor
 • využitelnost práva inženýrské sítě
 • podstata služebnosti inženýrské sítě
 • úplata za služebnost inženýrské sítě
 • rozsah zřízení
 • přechod oprávnění ze služebnosti inženýrské sítě
 • další otázky spojené s právem inženýrské sítě

Tzv. zákonná věcná břemena

 • věcná břemena podle zákonů č. 458/2000 Sb., energetický zákon, č. 127/2005, o elektronických komunikacích, č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a další
 • způsob zřízení tzv. zákonných věcných břemen a jejich odlišení od ochranných pásem
 • náhrada za zřízení tzv. zákonného věcného břemene a ochranného pásma
 • práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů
 • zánik tzv. zákonných věcných břemen.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na seminář je možné pomocí formuláře na webových stránkách: jednotaceskychpravniku.cz, nebo zasláním přihlášky na adresu jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účastnický poplatek činí 1800 Kč, snížený 1200 Kč (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult)

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací lze získat na adrese jednotaceskychpravniku.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com, JA

 

Go to TOP