Část zákona přijatého po ruské invazi na Ukrajinu přezkoumá Ústavní soud

Část zákona, na jehož základě se od loňska vyplácel příspěvek lidem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny, přezkoumává Ústavní soud (ÚS). Návrh na zrušení podal Městský soud v Praze, směřuje pouze proti jednomu ustanovení. Městský soud dospěl k závěru, že narychlo přijatá norma dostatečně přesně neupravila proces podávání a vyřizování žádostí o příspěvek. Návrh je dostupný v přehledu plenárních věcí na webu ÚS.

 

Invaze ruských vojsk na ukrajinské území začala v únoru 2022, do Česka rychle zamířily desetitisíce uprchlíků, hlavně žen s dětmi. Zákon č. 66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení vstoupil v platnost v březnu. Vedle jiných opatření umožnil také vyplácet takzvaný příspěvek pro solidární domácnost, určený lidem, kteří poskytli ubytování cizincům s dočasnou ochranou.

Sporné ustanovení říká, že „v řízení o příspěvku se správní řád nepoužije“. Městský soud podle svého návrhu chápe, že politici reagovali na bezprecedentní situaci závažné humanitární krize, museli postupovat rychle a chtěli se vyhnout zahlcení a kolapsu správních orgánů. „Ani v takovém případě však nelze vykročit z principu právního státu a bez jakékoliv odpovídající náhrady zcela suspendovat procesní úpravu správního řízení v celé její úplnosti,“ stojí v návrhu.

Zákon podle městského soudu vylučuje použití správního řádu, ale neobsahuje jinou adekvátní a komplexní procesní úpravu. Způsob podávání a vyřizování žádostí popisoval dokument zveřejněný na webu ministerstva práce a sociálních věcí – to však podle městského soudu nestačí. „Dokument (stanovisko, metodika, interní předpis atd.) správního orgánu nemůže nahrazovat zákon,“ míní městský soud.

Ministerstvo určilo, že o příspěvek se bude žádat výhradě prostřednictvím speciálních webových stránek. Městský soud se zabývá žalobou muže, který žádost podal přes datovou schránku a Úřad práce podle jeho tvrzení zůstal nečinný. Městský soud řízení o žalobě přerušil a obrátil se na ÚS. Soudcem zpravodajem bude JUDr. David Uhlíř, rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP