Až třetina lidí si myslí, že oběti domácího násilí nesou vinu za situaci

Více než 35 % lidí si myslí, že oběť nese alespoň někdy vinu na domácím násilí. Téměř každý třetí člověk se setkal s psychickým násilím, ať už u sebe, nebo ve svém okolí a více než 18 % respondentů uvedlo, že se setkalo fyzickým týráním. To vyplynulo z výzkumu agentury IPSOS pro iniciativu Pod svícnem.

 

Každý třetí dotázaný uvedl, že si oběť minimálně občas může za situaci, ve které se nachází. Toto přesvědčení převládá spíše u mužů, a to ve více než 41 % případů. „Z terénu víme, že právě toto mentální nastavení okolí přispívá k nenahlášení trestných činů a celkově k nízké motivaci obětí svou situaci řešit. S tzv. druhotnou victimizací se setkáváme poměrně často především v diskusích. Snažíme se proto upozornit na tuto problematiku prostřednictvím edukace,“ říká Ing. Barbora Urbanová, poslankyně a spoluzakladatelka iniciativy Pod Svícnem. „V tomto případě platí, že slova mohou ublížit podobně jako činy,“ dodává.

Z výzkumu, který provedla agentura IPSOS, dále vyplývá, že téměř každý pátý respondent se setkal, ať už u sebe, nebo ve svém okolí, s fyzickým týráním. Každý dvacátý dotázaný dokonce uvedl, že sám byl obětí. Fyzické týrání zažilo téměř 9 % dotázaných žen oproti 2 % mužů.

 

Sexualizované násilí bývá často bagatelizováno

Psychické týrání pak viděl u sebe, rodiny, či přátel každý třetí respondent. „Psychické týrání jako jedna z mála forem domácího násilí může fungovat izolovaně. Zpravidla je doplněné i jinou formu domácího násilí, ať se jedná o sexualizované, ekonomické, či sociální izolaci,“ říká Michaela Studená, spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem. Psychické násilí přímo u sebe zažilo více než 16 % žen. U mužů to bylo o 10 % méně. Ekonomické násilí (např. odstřihnutí od finančních prostředků) a sociální izolaci zažil dle výzkumu každý dvacátý dotázaný.

Sexualizované násilí podle výzkumu zažilo více než 2 % dotázaných, nicméně (ať už u sebe či v okolí) se s ním setkal každý jedenáctý dotázaný. „Sexualizované násilí obvykle patří mezi velká tabu. Bývá často bagatelizováno či normalizováno. Ať už ze strany rodiny či nejbližších. Nicméně je třeba říct, že znásilnění v partnerství či v rodině není špatný sex,“ doplňuje Michaela Studená.

Výzkum byl realizován 5. až 11. dubna 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 18 let. Celkem se ho zúčastnilo 1041 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

 

Zdroj: Commlab
Foto: canva.com

Go to TOP