Petr Toman je autorem nového seriálu podcastů Politici mezi paragrafy

Co mají společného Mgr. Marek Benda (ODS), Mgr. et Mgr. Jakub Michálek (Piráti), Mgr. JUDr. Stanislav Polčák (STAN), Mgr. Marek Výborný (KDU-ČSL) a Mgr. Radek Vondráček (ANO)? Všichni byli nebo jsou poslanci Parlamentu ČR a všichni také přijali pozvání na natáčení podcastů s názvem Politici mezi paragrafy, z nichž první bude odvysílán právě dnes, 22. července. Nápad se zrodil v hlavě advokáta JUDr. Petra Tomana, LL.M. (na snímku vlevo), spoluautora knih Nestoři české advokacie nebo rozsáhlého projektu ČAK Advokáti proti totalitě.

„Blíží se parlamentní volby a jednotlivé strany postupně zveřejňují své volební programy, jejichž součástí jsou i statě věnované justici. Podle sebe vím, že ne každý má čas číst tato rozsáhlá prohlášení. Na druhou stranu bychom nejen my advokáti, ale i příslušníci dalších právnických profesí, měli vědět, co politická reprezentace chystá, na co se máme těšit, nebo naopak co nám hrozí a čemu bychom se měli bránit,“ uvedl na úvod rozhovoru autor námětu JUDr. Petr Toman, LL.M.

A tak jste oslovil poslance, kteří ovlivňují právní řád v České republice…

Ono to vypadá, že jej ovlivňuje všech 200 poslanců, 81 senátorů a další desítky, možná stovky lidí, ale kdo zná realitu, tak ví, že jde především o několik „opinion makerů“, kteří mají ve své straně právní problematiku na starosti a byli autory justiční části volebních programů. A těchto pět poslanců jsem pozval k rozhovoru a byl příjemně překvapen, že nikdo z nich neodmítl.

Pokud víme, nejde o podcasty pouze advokátní, ale věnujete se oblasti práva jako celku. Jaká konkrétní justiční témata jste otevřeli v diskusi?

S kolegou právníkem – novinářem a druhým moderátorem podcastů Mgr. Jaroslavem Kramerem jsme se ptali každého z hostů na „jejich“ nosná a zájmová témata, s nimiž jdou do parlamentních voleb, a to z oblasti soudnictví, státního zastupitelství, probírali jsme exekuce, insolvence, digitalizaci justice a samozřejmě jsme se dostali i k advokátní problematice, například k mlčenlivosti advokátů a dalším otázkám, které v našem stavovském životě rezonují.

Bylo nějaké nosné téma, které se prolínalo úplně všemi rozhovory?

Bylo jich několik, třeba stav právního státu v uplynulém období zhruba 1,5 roku koronavirové epidemie a s tím související zhodnocení krizových opatření, na které navazovala otázka, jak obstála česká justice v tomto přesložitém období. Dotkli jsme se spousty témat, ale k mnoha jsme se logicky ani nedostali.

Každý z pěti podcastů začíná otázkou, zda by dotyčný chtěl být ministrem spravedlnosti, můžete odtajnit alespoň část z odpovědí?

Nechci posluchačům zbytečně prozrazovat nic předem, pouze mohu naznačit, že většina z nich by nabídku ministerské funkce neodmítla. Nás hlavně zajímalo, pokud by funkci přijali, co by dělali a co by změnili.

Překvapil Vás některý z hostů svojí odpovědí?

Byl jsem rád, že všichni odpovídali na otázky velmi otevřeně. Zajímavé pro posluchače určitě budou pohledy zpovídaných na stavovskou problematiku týkající se nezávislosti advokacie, mlčenlivosti, domovních prohlídek advokátních kanceláří při zachování advokátní mlčenlivosti, ale i na aktuální jmenování nového nejvyššího státního zástupce nebo obecně na soustavu státních zastupitelství, ale i na to, které zákony by určitě měly být přijaty v příštím volebním období.

Nastolili jste téma, na kterém se všichni bez výjimky názorově shodli?

Všem hostům a jejich stranám byl společný zájem na brzkém přijetí nového trestního řádu a občanského soudního řádu. Logicky je to ideální příležitost zvážit otázku snížení počtu stupňů soudní soustavy, což by se muselo zohlednit právě v těchto dvou kodexech. To byly záležitosti, na kterých panovala všeobecná shoda.

A na čem se naopak neshodli?

Například na osobě nového nejvyššího státního zástupce a svých krocích, pokud by byli ministry spravedlnosti.

Máte v plánu oslovit ještě další politiky – právníky?

Domnívám se, že zatím je tato pětice dostatečně reprezentativní a zastupuje největší politické strany a koalice a jejich programy. Není ale vyloučené, že v průběhu těch pěti týdnů, a tedy zveřejnění všech dílů, se situace změní, a není zcela vyloučené, že natočíme ještě nějaká další pokračování… Osobně to byla pro mě nová a velmi zajímavá moderátorská zkušenost a doufám, že posluchačům, a tedy i kolegům  – advokátům podcasty přinesou nové informace jednodušší a záživnější formou, než by bylo čtení předvolebních programů.


Letní právnický podcast Politici mezi paragrafy má 5 dílů v délce jedné hodiny a ten první si můžete na
www.info.cz/podcasty „naladit“ již dnes a následně každý další vždy za týden ve čtvrtek.

Redakce AD
Foto: info.cz

 

 

 

Go to TOP