Novým zástupcem ČR u Soudního dvora EU bude soudce Jan M. Passer

Zástupci členských zemí Evropské unie ve středu 2. září jmenovali JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., novým českým zástupcem u Soudního dvora EU. Soudce Passer, který dosud působil u Tribunálu Soudního dvora EU, tak od 6. října tohoto roku nahradí u SD EU končícího prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc.

 

JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M.

Doktor Jan M. Passer vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 2001 až 2005 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2, v září 2005 se stal soudcem Nejvyššího správního soudu. Na NSS působil až do roku 2016. Od září téhož roku vykonával funkci soudce Tribunálu Soudního dvora EU.

Vedle toho JUDr. Passer působil jako externí přednášející Fakulty sociálních věd UK, Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Justiční akademie (oblast práva Evropské unie). Absolvoval také řadu dlouhodobých pracovních a studijních pobytů v zahraničí. Patří mezi zakládající členy České společnosti pro evropské a srovnávací právo. Věnuje se publikační činnosti.

V loňském roce doktor Passer zvítězil ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem spravedlnosti. Jeho nominaci poté projednaly evropské výbory obou komor Parlamentu ČR, schválila Vláda ČR a následně ji Česká republika oficiálně předložila Výboru zřízenému podle článku 255 Smlouvy o fungování EU. V návaznosti na kladné stanovisko tohoto Výboru a na základě souhlasu všech členských států EU byl 2. 9. 2020 JUDr. Passer jmenován soudcem Soudního dvora EU.

Spolu s JUDr. Janem Passerem byli do funkcí soudců u Soudního dvora EU jmenováni Koen Lenaerts z Belgie a Ineta Ziemele z Litvy, do funkce generálního advokáta byl jmenován Řek Athanasios Rantos.

Plný text tiskové zprávy Rady EU najdete ZDE.

 

Zdroj: ČTK a NSS
Foto: Pixabay a archiv NSS

 

Go to TOP