Mluvíte německy, zabýváte se občanským a obchodním právem? Jeďte na stáž do Německa!

Stáž pro mladé advokáty/advokátky praktikující občanské a obchodní právo a vládnoucí velmi dobře německým jazykem pořádá ve dnech 27. srpna až 28. září 2023 Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.) společně s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein). Cílem projektu je získání, resp. prohloubení si znalostí o německém a evropském občanském a obchodním právu, seznámení se s chodem německých advokátních kanceláří a navázání pracovních kontaktů s cílem vytvoření sítě pro vzájemnou výměnu zkušeností.

 

Stáž pro mladé advokáty/advokátky

27. srpna až 28. září 2023 * zahájení v Berlíně/zakončení v Bonnu

 

Harmonogram

27. 8. 2023 příjezd do Berlína

28. 8. – 2. 9. 2023 úvodní seminář v Berlíně (německé a evropské občanské a obchodní právo)
4. – 25. 9. 2023 odborná praxe v advokátní kanceláři (o umístění uchazeče rozhodne Nadace, kandidáti si však mohou sami navrhnout advokátní kancelář v Německu, která by je byla ochotna na praxi přijmout)
26. – 27. 9. 2023 závěrečný seminář v Bonnu – vyhodnocení
28. 9. 2023 odjezd

 

Pořadatelé zajišťují a hradí

– ubytování a stravu po dobu seminářů v Berlíně a Bonnu
– jízdné z Berlína do místa praxe a zpět do Bonnu
– ubytování po dobu výkonu stáže (pokud si účastník zařídí ubytování sám, bude mu po konzultaci IRZ uhrazeno v dohodnuté výši)
– stipendium ve výši 550 €

Náklady na cestu do Bonnu a zpět si hradí účastníci sami. Podmínkou pro účast je mezinárodní zdravotní pojištění pro pobyt v Německu.

 

Kdo se může přihlásit?

Mladí advokáti/advokátky praktikující občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je určena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se však mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují znalostní podmínky.

Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či advokátním koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).
Při výběru kandidátů budou upřednostněni ti, kdo ještě studijní nebo studijně pracovní stáž zaměřenou na získání znalostí německého práva neabsolvovali.

Českým advokátům/advokátkám je nabízeno jedno místo.

 

V případě zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis a stručný motivační dopis, vše v německém jazyce, e-mailem na Odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory Mgr. Veronice Slováčkové (e-mail: slovackova@cak.cz).

 

Uzávěrka přihlášek je 8. května 2023!
Výběrové řízení proběhne online formou dne 9.  nebo 10. května 2023 dle domluvy.

 

 

Váháte, jestli se přihlásit, či nikoliv?

Přečtěte si hodnocení účastníka loňské stáže JUDr. Dominika Fojtů, advokáta z Prahy, možná Vám pomůže při rozhodování:

„V srpnu a září roku 2022 jsem měl příležitost strávit v Německu pět týdnů věnovaných teoretické a praktické advokátní stáži. Děkuji za to zejména precizní organizaci hostitelské německé nadace IRZ (Německá nadace pro mezinárodní právní spolupráci) ve spolupráci s Německou spolkovou advokátní komorou a Německým advokátním spolkem, jakož i za zprostředkování ze strany ČAK.

První týden mezinárodního programu se konal u Rýna, v malebné obci blízko Bonnu. Úvod dal teoreticky nahlédnout do jednotlivých oborů přednáškami německých kolegů, kteří byli vždy nejen specialisty na danou problematiku, ale též poutavými řečníky ochotnými podělit se o svůj praktický pohled na věc a odpovídat na četné dotazy účastníků. Zpětně si cením právě této kombinace semináře následovaného neformálními a otevřenými rozhovory, které poskytly vhled do praxe a postupů sousedních kolegů, nebo přinesly bližší srovnání jednotlivých úprav a jejich silných či slabých stránek.

Počet účastníků byl tento rok poměrně nízký, což jen prohloubilo přátelský, neformální, ale snad právě proto přínosnější ráz jak setkání s přednášejícími, tak času stráveného s ostatními účastníky programu v samotném vzdělávacím centru nebo při objevování Bonnu a blízkého okolí.

IRZ nabízí účastníkům, že hostitelskou kancelář zprostředkuje. Vydal jsem se však vlastní cestou a kolegy-hostitele jsem si našel sám, a to v saském městě Chemnitz. Kolegové z advokátní kanceláře Utecht Schweppe Milimonka Reitemeyer mi dali nejen možnost nahlédnout do každodenní praxe německého advokáta, ale detailně jsme se zabývali stavebními spory a křižovatkami korporátních transakcí včetně generačního předání majetku. Věřím, že jsme v sobě nalezli partnery pro další, zejména přeshraniční spolupráci.

Účast v programu mohu jedině doporučit, protože pro mě byl jednoznačně přínosný ve všech rovinách, od prohloubení jazykových znalostí, přes navázání nových kontaktů, po poznání aspoň části německé právní úpravy a tamějšího stylu práce.“

Zprávy z minulých ročníků si můžete přečíst ZDE

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com a archiv JUDr. Dominika Fojtů

Go to TOP