Vydat se na zkušenou k sousedům stojí rozhodně za to, shodují se stážistky ČAK

Advokátní stáž v Německu, pořádaná ČAK ve spolupráci s Německou nadací pro mezinárodněprávní spolupráci (IRZ), Německou spolkovou

Exkluzivně pro AD

Advokátní stáž v Německu, pořádaná ČAK ve spolupráci s Německou nadací pro mezinárodněprávní spolupráci (IRZ), Německou spolkovou advokátní komorou a Německým advokátním spolkem, která se měla původně konat v květnu 2020, byla hned třikrát odložena. Málokdo tak věřil, že se ji podaří uskutečnit v roce 2021.


„Ale stalo se. Díky podpoře kolegů z advokátní kanceláře Kruták Partners jsem tak na konci září mohla vyrazit za novým pracovním dobrodružstvím,“
podělila se o své zkušenosti jedna z českých stážistek, která byla vybrána Českou advokátní komorou – Mgr. Martina Ondová, advokátka z Prahy. A jednomyslně potvrdila, že stála za to!  Bylo to pět týdnů skvěle investovaného času,“ dodala druhá ze stážistek, pražská advokátka Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.


Jak zpětně svůj pobyt v Německu české účastnice stáže hodnotí?


Mgr. Martina Ondová, advokátka z Prahy

Vzhledem k opakovaným změnám termínu a zdravotním opatřením se letošního ročníku programu nakonec zúčastnilo pouze 6 advokátů – kromě z České republiky také z Polska, Srbska, Bulharska, ale i Turecka. Ačkoli organizátoři nejspíš hodnotili negativně, že jen taková hrstka z nás tuto příležitost mohla využít, pro nás byly převažující výhody nesporné. Přestože se jednalo o počet výrazně nižší než v předcházejících ročnících, shodli jsme se, že užší kruh účastníků nám umožnil lépe se poznat a moci otevřeně diskutovat o celé řadě nejen právních témat. Vzájemně jsme tak srovnávali a hodnotili například způsob výkonu advokacie a absolvování koncipientury, ale také dostupnost vlastního bydlení či politické rozdíly v jednotlivých zemích. Žhavým tématem byly mimo jiné parlamentní volby jak v Německu, tak v Česku i kontroverzní rozhodnutí polského Ústavního soudu.

Kromě vzdělávání jsme v prvním týdnu se zástupkyní IRZ vyrazili na komentovanou prohlídku města Bonn. Příjemným zpestřením byl také společný oběd. Volný čas jsme však spolu trávili i mimo organizované aktivity, k čemuž byl právě GSI institut skvěle přizpůsobený. Pochvalovali jsme si jak jeho vnitřní i venkovní prostory, tak polohu v těsné blízkosti rozlehlého parku. Setkávali jsme se tak nejen u snídaně, oběda či večeře, ale společně jsme trávili i většinu večerů či volné víkendy. Už teď vím, že se mohu těšit na návštěvu kolegů z ciziny a zároveň sama plánuji hned několik cest do jejich domovin.

Praxe nad zlato

Následovala praktická část. Každý z advokátů se přesunul do města, v němž měl sjednanou stáž v německé advokátní kanceláři. Tu jsme mohli oslovit sami, nebo jsme její výběr mohli přenechat IRZ. Já osobně jsem po vyplnění dotazníku s preferencemi zamířila do advokátní kanceláře Krömer Steger Westhoff, sídlící v samotném centru Düsseldorfu. Ve skvělé lokalitě se nacházelo i mé dočasné ubytování. To bylo hrazeno ze strany IRZ, obstarat si je však mohli účastníci sami. I tuto záležitost jsem preferovala ponechat zkušené paní Vitzthum, která mi zajistila apartmán ve velmi oblíbené části města.

Po dobu necelých čtyř týdnů jsem tak mohla poznávat Düsseldorf a setkávat se s kolegy zkušenými především v oblasti obchodního a nemotivostního práva. Práci jsem se věnovala převážně v němčině, ale vzhledem k poměrně velkému množství zahraničních klientů nebyla ani angličtina výjimkou. V běžné komunikaci však byla tabu, což bylo pro můj jazykový progres klíčové. Ocenila jsem také přístup svého mentora, který se mě snažil zapojit do celé řady každodenních činností, s nimiž se advokát může v rámci své praxe setkat. Po celou dobu mi tak bylo umožněno sledovat, jakým stylem tamní advokáti poskytují právní služby. Mohla jsem pozorovat, jak probíhá jejich komunikace s klienty a jak připravují jednotlivá podání. Jako hostující advokát jsem se tak poměrně detailně seznámila s chodem německé kanceláře. Překvapilo mě, jaké oblíbenosti se u nich těší aplikace na rozeznávání řeči, kdy jednotliví advokáti ušetří čas tím, že podání nepřipravují přímo, ale diktují. Během stáže jsem dále měla možnost projít si celou řadu spisů z různých právních oblastí. Několikrát jsem se účastnila soudního jednání, osobní schůzky s klientem, nebo termínu u notáře. S místními advokáty jsem pak o jednotlivých případech diskutovala a často srovnávala německou a českou právní úpravu.

Ačkoli pozitivně hodnotím, jakou měrou se mě snažili zapojit a nechat nahlédnout pod pokličku jejich každodenní praxe, k reálné práci jsem se bohužel téměř nedostala. Tým se totiž sestával jen ze zkušených advokátů, kteří nemají ve zvyku práci delegovat, jako je tomu u nás. Stáž byla pro mě z tohoto pohledu spíše pasivní a pracovní režim mnohem volnější, než je mým zvykem. Naopak příjemným překvapením pro mě byla velmi flexibilní pracovní doba a rodinná atmosféra.

Neváhej a jeď!

Závěr programu byl věnován jednodennímu hodnocení jak organizace, tak věcné náplně stáže. Stejně jako očekávání se u jednotlivých účastníků lišila i míra spokojenosti. Vzhledem k obsahu konstruktivních poznámek však věřím, že program bude rok od roku stoupat na kvalitě. Za sebe mu vděčím především za cenné pracovní i osobní kontakty a možnost nahlédnout pod pokličku německé advokacie. Vedle praktických zkušeností si cením také příležitosti poznat dosud neprobádané části Německa. Volné víkendy jsem totiž strávila cestováním do okolních Cách, Münsteru a Kolína nad Rýnem. Z pracovního hlediska jsem osobně velmi ocenila jak vhled do fungování německé advokacie, tak výrazný jazykový posun. Možnost absolvování stáže tedy hodnotím jako jedinečnou příležitost pro německy mluvící kolegy k získání nejen pracovních, ale i osobních zkušeností, a cenných kontaktů.

Co se organizační části programu týče, z pohledu všech zúčastněných advokátů byla zvládnutá velmi dobře. Snad jediným minusem byla délka stáže, kterou jsme shodně ohodnotili jako příliš krátkou.


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M., advokátka z Prahy

Překvapením pro mě byla vysoká kvalita a praktický přístup drtivé většiny kurzů, vtáhnout mě dokázaly i semináře věnované oblastem, které v praxi přenechávám specializovaným kolegům (ESLP, pracovní právo) nebo semináře zabývající se organizací advokacie, kde jsem našla spoustu podnětných myšlenek i s ohledem na živé diskuse o roli ČAK související s blížícím se sněmem. Jak už to tak bývá, někteří lektoři s účastníky o tématu diskutovali více, jiní méně, někteří si s námi popovídali při pauze na kávu nebo na obědě, jiní po svém bloku pospíchali zpět „ke strojům“.

Mimo formální program byl připraven i program společenský. O víkendu jsme proto opustili klidný přístav GSI Institutu, který se nachází velmi blízko rozsáhlého parku, a sešli se v centru Bonnu na prohlídku města s hlavní organizátorkou a místním průvodcem, díky kterému nám neuteklo žádné důležité místo. Od té doby se mi vždy, když se podívám na Rýn, vybaví, že je to právě „Romantik des Rheins“, která do Bonnu táhne bohaté obyvatelstvo Německa. S hlavní organizátorkou jsme díky velikosti skupiny také mohli každý den diskutovat u oběda, většinou současně s dopoledními přednášejícími, s mnohými z nich jsem zůstala v kontaktu i po skončení stáže.

Z nás účastníků se stala dobrá parta, takže večery jsme povětšinou trávili společně, ať už jsme hráli „Tischtennis“, nebo prostě jen diskutovali a klábosili. Myslím, že jsou to zejména tyhle chvíle, které raketově vystřelily do výšin naši již tak celkem obstojnou němčinu, zejm. schopnost na sebe pohotově reagovat. Oficiální program byl i přes naši znalost němčiny velmi intenzivní a náročný, a tak jsme byli všichni rádi, že jsme si vyhradili z velké části volno z našich praxí.

Pokud jde o výběr kanceláře, získala jsem dojem, že kanceláře vybrané ze strany IRZ možná formálně lépe splňují pestrost oblastí, se kterými se účastník programu seznámí, včetně soudních jednání, schůzek s notářem atp. Na druhou stranu vlastní výběr kanceláře může zajistit vyšší vazbu mezi kanceláří a účastníkem a vhodnější specializaci stáže, a vést tak k získání znalostí uplatnitelných i po návratu i k další dlouhodobé spolupráci. Současně tak získáte možnost ovlivnit, které město se stane na tři týdny vaším domovem. Touhle cestou jsem se vydala já.

Samotnou stáž jsem si zařídila s podporou mé domovské kanceláře PRK Partners, která mi pomohla navázat kontakt s frankfurtskou pobočkou advokátní kanceláře Pinsent Masons (v té době jedna z mnoha poboček britské kanceláře, po brexitu již právně samostatná německá společnost). Připojila jsem se k transakčnímu týmu, který vede má hlavní kontaktní osoba a současně head of Frankfurt’s office.

Tři týdny jsou bohužel velmi krátká doba pro participaci na transakční agendě, ale i tak jsem měla možnost prostudovat si německou smluvní dokumentaci k několika transakcím, zúčastnit se videohovorů s protistranou, sledovat revize stran, zohlednit změny v transakční dokumentaci a prodiskutovat odlišnosti v přístupech k transakcím v Německu a u nás se zkušeným transakčním advokátem. Od německých klientů jsem již před odjezdem věděla, že se v Německu průběh transakce celkem liší (zejm. role notáře je v případě převodů obchodních podílů zcela odlišná), ale i tak mě rozsah vlivu německého právního řádu zejm. na strukturu smluvní dokumentace celkem překvapil.

Inspirativní bylo také dozvědět se o způsobu organizace a práce kanceláře a lidí v ní, stejně jako o procesu zakládání ještě poměrně nové frankfurtské pobočky a její transformace vynucené brexitem. Ale nejdůležitější je v mém vnímání možnost navázání dobrých vztahů s mnoha kolegy z frankfurtské kanceláře, a to napříč specializacemi. Navázaný vztah již v době mého působení ve Frankfurtu vedl ke společnému projektu a ve spolupráci chceme pokračovat i nadále.

Kromě toho mi stáž umožnila ještě více nasát kulturní prostředí Německa a zvyklosti na tamějších pracovištích, což mi společně se znalostmi německého práva a jeho implikací pomůže poskytovat právní poradenství pro společnosti v zemích DACH ještě lépe než dosud.

Nechyběla velmi příjemná společenská večeře, která udělala tečku za naším pětitýdenním vystoupením z běžného chodu advokátní praxe. 

Velmi si vážím míry profesionality, se kterou je program ze strany organizátorů pojat, a jednoznačně bych jej doporučila všem, kteří umí německy a věnují se soukromému právu s mezinárodními přesahy.


Členění programu

Program stáže je rozdělený do tří bloků. První a poslední blok je v režii hlavního organizátora, IRZ (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. – Německá nadace pro mezinárodní právní spolupráci, ostatní organizátoři, kterými jsou Německá spolková advokátní komora – Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) a Deutcher Anwaltsverein – Německý spolek advokátů (DAV), zajišťují části odborného obsahu v úvodní části, Oba tyto bloky probíhají buď v Bonnu, nebo v jeho bezprostřední blízkosti, mezi nimi pak je samotná stáž/hospitace v advokátní kanceláři. Mezi těmito fázemi byl vždy dostatek času na přesun mezi jednotlivými místy.


Úvodní část

Úvodní část se konala v hotelu GSI institutu v Bonnu, kde čekal stážisty šestidenní blok seminářů z oblasti německého obchodního a občanského práva. Šlo o velmi intenzivní sled kurzů výkonu advokacie v kontextu německého a evropského práva, z nichž některé byly zaměřeny velmi prakticky, jiné spíše teoreticky. Každopádně znalost právnické němčiny byla nutností. Pro přesnější představu pro případné další uchazeče je rozložení jednotlivých kurzů následující:

 • Výkon advokacie v Německu, organizace advokacie, samospráva, trh advokátních služeb, cenotvorba (tarif), vedení advokátní praxe, právo advokátních obchodních společností (1 den);
 • GDPR a výkon advokacie (0,25 dne);
 • Aspekty činnosti advokáta s ohledem na řízení u Evropského soudu pro lidská práva (0,75 dne);
 • Právo nemovitostí (0,5 dne);
 • Pracovní právo (0,5 dne);
 • Elektronická právní jednání (0,5 dne);
 • Insolvenční právo a role advokáta (0,5 dne);
 • Kupní smlouva podle CISG a BGB (0,5 dne);
 • Tvorba smluv (0,5 dne);
 • M&A (0,5 dne);
 • Právo obchodních společností (0,5 dne).

Stáž v kanceláři

První část pobytu byla vzdělávacího a společenského charakteru, ve druhé části každý absolvoval praxi ve vybrané německé advokátní kanceláři. Stáž byla zakončena jednodenním evaluačním seminářem. Samotná stáž v advokátní kanceláři trvá tři týdny. Kancelář, a tím i místo pobytu, si může vybrat každý účastník sám, nebo si ji nechat prostřednictvím IRZ přidělit. IRZ může zajistit i ubytování. Ze zkušeností, které stážisté na konci programu sdíleli, nelze optimální postup jednoznačně doporučit, a tak záleží spíše na osobních a profesních preferencích každého účastníka. Někteří nechali tyto starosti na IRZ, jiní si ubytování i kancelář vybrali sami, a někteří si vybrali jen kancelář a zajištění ubytování přenechali IRZ.


Evaluace

Poslední část programu byla jednodenní evaluace. Organizátoři kladou velký důraz na neustálé zlepšování programu, a tak stážisty čekal velmi důkladný dotazník a následné ústní sdělování dojmů, které v nich program zanechal.


Financování programu

Pořádající organizace plně financují úvodní a závěrečnou část, ubytování v místě stáže (do rozumné hladiny) a cesty mezi jednotlivými částmi programu. Pro třítýdenní stáž dále vybaví účastníka kapesným, ale je potřeba počítat, že to všechny potřeby v průběhu stáže plně nepokryje. Náklady na příjezd a odjezd si nese každý účastník sám. Pokud si ubytování zajišťuje také každý sám, je třeba počítat až s následnou refundací.


Redakce AD

Foto: archiv Mgr. Ondové a Mgr. Otčenáškové, prkpartners.com; krutakpartners.cz

Go to TOP