Aktuální judikatura SD EU ve vztahu k EZR bude tématem semináře v Lucemburku

Evropský institut veřejné správy (EIPA) připravil pro právníky pracující v oblasti trestního práva, kteří se zabývají přeshraničními trestními případy, ale i další zájemce seminář na téma Evropský zatýkací rozkaz (EZR), na který naváže návštěva Soudního dvora EU. Seminář se uskuteční ve dnech 24. – 25. května 2023 v Lucemburku.

 

Evropský zatýkací rozkaz

24. až 25. května 2023 * Lucemburk

Hlavním cílem semináře je poskytnout aktuální informace o judikatuře Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k EZR a seznámit právníky s nejnovější judikaturou Soudního dvora, která je relevantní pro jejich odbornou práci.

Seminář je obzvláště zajímavý pro právníky pracující v oblasti trestního práva, kteří se zabývají přeshraničními trestními případy, ale je také relevantní pro ty, kteří mají zvláštní zájem o prostor svobody, bezpečnosti a práva EU, založený na zásadách vzájemného uznávání a vzájemné důvěry.

Seminář bude sestávat z krátkých prezentací a souvisejících prakticky zaměřených panelových diskusí vedených odborníky na danou tematiku. Základ pro praktické otázky poskytne četná judikatura Soudního dvora EU.

Součástí semináře je rovněž návštěva Soudního dvora Evropské unie a vysvětlení souvislostí s tím, jak mohou vnitrostátní soudy předkládat žádosti o výklad SD EU v rámci řízení o předběžné otázce.

Pracovním jazykem bude angličtina.

 

Registrační poplatek činí 350 EUR, hradí se EIPA. Účastníci si zajišťují cestu a ubytování sami. EIPA po semináři účastníkům následně proplatí cestovní náklady v přesně stanovené výši, tzv. unit cost (výpočet lze provést ZDE na základě pracovní adresy účastníka – např. účastník z Prahy má nárok na 196 EUR), dále ubytování ve výši 2 x 163 EUR a stravu cca 2 x 79 EUR (bude upřesněno). Přibližně tedy účastník obdrží celkem 680 EUR. V případě neúčasti nárok na refundaci nemá a registrační poplatek propadá.

 

Více informací najdete v programu níže a ZDE. Registraci zajišťuje EIPA na e-mailu: b.opletalova@eipa.eu.

 

 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP