Ministr spravedlnosti jmenoval členy pracovní skupiny pro trestní politiku

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., zřídil pracovní skupinu pro trestní politiku, která je jeho poradním orgánem v oblasti koncepce a tvorby

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., zřídil pracovní skupinu pro trestní politiku, která je jeho poradním orgánem v oblasti koncepce a tvorby trestní politiky.

 

Členové této pracovní skupiny se budou podílet na tvorbě trestní politiky v České republice a na přípravě koncepčních materiálů v této oblasti s přihlédnutím k dosavadním zpracovaným koncepčním materiálům a v souladu s cíli vytyčenými v Programovém prohlášení vlády České republiky, které mimo jiné věnuje pozornost otázce nadužívání trestní represe u jednání s malou společenskou škodlivostí, podpoře alternativních trestů, prevenci a snižování recidivy a s tím spojeného postupného snižování počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody a systémové podpoře penitenciární a postpenitenciární spolupráce v oblasti bezpečného propouštění vězněných osob.

 

Místopředsedou pracovní skupiny pro trestní politiku byl jmenován náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák, členy skupiny byli jmenováni:

JUDr. František Púry, Ph.D.

Mgr. Jiří Pavlík

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

JUDr. Jaroslav Bureš

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

PhDr. Petr Dohnal

Mgr. Petr Forejt

plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

JUDr. Petr Zeman, Ph.D.

PhDr. Andrea Matoušková

Mgr. Karel Bačkovský

JUDr. Radek Policar

PhDr. Martin Kocanda, Ph.D.

Mgr. Jan Mareš, MBA

Mgr. Aleš Dufek

JUDr. Tomáš Sokol

Mgr. Lukáš Trojan

JUDr. Filip Seifert

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

doc. JUDr. Markéta Brunová, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA

Mgr. Lenka Ouředníčková

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Mgr. Martin Lýsek

Tajemníkem pracovní skupiny pro trestní politiku se stal Mgr. Lukáš Havel.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv MSp

Go to TOP