NS nominuje čtyři své soudce, podporuje i kandidaturu bývalých soudců

Nejvyšší soud odeslal prezidentu republiky Petru Pavlovi jména čtyř svých soudců, které doporučuje na funkci ústavního soudce; spolu s nimi podporuje také kandidaturu bývalých soudců, kteří už u Nejvyššího soudu nepůsobí.

V dopise, který do Kanceláře prezidenta republiky odeslal předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, jsou jména soudců – předsedů senátů občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Romana Fialy (dlouholetého bývalého místopředsedy Nejvyššího soudu), Lubomíra Ptáčka (předsedy Soudcovské rady), Pavla Simona a jméno předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu Františka Púryho, který je zároveň také předsedou senátu trestního kolegia a předsedou velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. Spolu se jmény bude mít pan prezident možnost seznámit se i se stručnými životopisy těchto soudců.

Kromě výše uvedených čtyř současných soudců Nejvyššího soudu se předseda Petr Angyalossy oficiálně v dopise připojil také k nominaci nynějšího předsedy Krajského soudu v Praze Ljubomíra Drápala a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Roberta Fremra, bývalých soudců Nejvyššího soudu a mimořádných osobností respektovaných nejenom širokou právnickou veřejností.

Možnost „nominovat“ své kolegy z řad soudců dostali v uplynulých dnech všichni soudci Nejvyššího soudu. Navržení kandidáti se v jejích odpovědích objevovali opakovaně.

Nejvyšší soud by rád závěrem vyslovil poděkování za to, že byl panem prezidentem osloven, aby navrhl nominaci svých soudců na Ústavní soud. Váží si této důvěry, která mj. dokládá, že pan prezident Petr Pavel je připraven s justicí vést dialog, jenž bude jistě prospěšný nejen oběma stranám, ale především celé České republice.

 

Nejvyšší soud

Foto: archiv NS

Go to TOP