Zkušební komise ČAK si zvolila svého předsedu, stal se jím Karel Brückler

Dne 3. dubna 2023 vpodvečer se uskutečnilo plenární zasedání zkušební komise ČAK, které zahájila JUDr. Michaela Střížová, místopředsedkyně zkušební komise pověřená jejím vedením. Na programu byla zejména volba nového předsedy zkušební komise, kterým se stal JUDr. Karel Brückler.

Na včerejší schůzi se dostavilo 97 zkušebních komisařů z řad advokátů a soudců, kterým bylo po schválení jednacího programu představeno 13 nových zkušebních komisařů jmenovaných ministrem spravedlnosti. Všichni také vzpomněli a drželi minutu ticha za zkušebního komisaře významného plzeňského advokáta JUDr. Jaroslava Vovsíka, který nás v minulém roce bohužel opustil.

Po úvodní části byla an block zvolena volební komise ve složení JUDr. Jan Luhan (předseda), JUDr. Petr Čáp a JUDr. Daniel Volák, které se, jakož i všem přítomným zkušebním komisařům, krátce představili dva kandidáti na post předsedy zkušební komise, oba dlouholetí členové zkušební komise – JUDr. Karel Brückler, t.č. bývalý předseda zkušební komise, a JUDr. František Smejkal, t.č. místopředseda zkušební komise.

JUDr. Karel Brückler je zkušebním komisařem pro trestní právo a předpisy upravující poskytování právních služeb a JUDr. František Smejkal působí jako zkušební komisař pro předpisy upravující poskytování právních služeb a obchodní právo.

V následné volbě získal potřebnou nadpoloviční většinu přítomných kolegů JUDr. Karel Brückler, který se tak stal novým předsedou zkušební komise ČAK.

Po gratulacích byla pak na závěr přednesena zpráva o výsledcích advokátních zkoušek, uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2022 a otevřena diskuse o obsahu a formátu advokátních zkoušek.

Redakce AD

Foto: OVV

Go to TOP