Vrchní soud v Praze navrhl na post ústavního soudce JUDr. Roberta Fremra

Na základě žádosti Kanceláře prezidenta republiky o součinnost při hledání vhodných kandidátů na post soudců Ústavního soudu odeslal Vrchní soud v Praze dne 30. března 2023 vedoucí Kanceláře prezidenta republiky svou nominaci. Do funkce soudce ÚS navrhl místopředsedu VS v Praze a držitele titulu Právník roku 2019 v kategorii Trestní právo JUDr. Roberta Fremra.

 

„Po projednání této otázky vedením Vrchního soudu v Praze zcela jednomyslně navrhujeme pro výkon funkce soudce Ústavního soudu JUDr. Roberta Fremra,“ stojí v nominačním dopise.

JUDr. Robert Fremr zastává od roku 2021 funkci místopředsedy Vrchního soudu v Praze, které se ujal poté, co skončil jeho mandát soudce a prvního místopředsedy Mezinárodního trestního soudu v Haagu. V letech 2006–2008 a 2010–2012 vykonával funkci soudce Mezinárodního trestního tribunálu OSN pro Rwandu.

V rámci tuzemské soudní soustavy působil nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 4 (1983–1985), u Městského soudu v Praze (1986–1988), poté u Vrchního soudu v Praze 1989–2003 (a opět od roku 2021) a od roku 2004 byl soudcem Nejvyššího soudu.

Českou republiku reprezentoval v expertních výborech Rady Evropy – např. v Poradním výboru evropských soudců (CCJE) nebo GRECO (Skupina států pro boj s korupcí Rady Evropy).

V lednu 2020 převzal JUDr. Robert Fremr ocenění Právník roku 2019, udělované Českou advokátní komorou a společností epravo.cz  v kategorii Trestní právo. Na dotaz Advokátního deníku „Co považujete za svůj vůbec největší profesní úspěch?“ tehdy odpověděl: „Respekt kolegů, který jsem si, jak aspoň věřím, postupně dokázal získat. Věřím, že ten stál za mým profesním postupem z Obvodního soudu pro Prahu 4, přes Městský soud v Praze, Vrchní soud v Praze až k Nejvyššímu soudu, i za zvolením prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu svými kolegy z různých zemí světa. A doufám, že ten byl i důvodem udělení ceny Právník roku.“

Vedení Vrchního soudu v Praze vyzdvihlo v nominačním dopisu JUDr. Roberta Fremra jako respektovaného odborníka na trestní a mezinárodní právo, zejména na oblast válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a zdůraznilo, že požívá vysokého odborného i osobního respektu nejen u svých kolegů u Vrchního soudu v Praze, ale je vnímán současně jako výrazná a příkladná osobnost celé naší justiční soustavy.

 

Zdroj: Vrchní soud v Praze
Foto: Mia Gebauer

Go to TOP