XPASS, mobilní aplikace, která pomůže předcházet sexuálnímu násilí

Novou mobilní aplikaci XPASS, která umožňuje vyjádřit oficiální souhlas se sexuálním stykem, představila  zakladatelka a investorka projektu XPASS Alena Sadílková společně se svými spolupracovníky – Vladimírou Peterkovou, manažerkou edukace projektu, Markétou Wernerovou, členkou správní rady Nadačního fondu XPASS, sexuologem Alešem Svobodou a Vojtěchem Suchardou, partnerem spolupracující advokátní kanceláře Arrows ETL Global, ve čtvrtek 23. června 2022 v Impact Hub na pražském Smíchově.

 

„K vytvoření aplikace mě vlastně motivovali mí tři synové, jejich odchod na studia do zahraničí a zároveň hnutí MeToo,“ řekla Alena Sadílková v úvodu konference. A pokračovala: „V současné době se mění pravidla i zvyky, jak spolu lidé navazují kontakty. Ještě před několika lety jsme si neuměli představit online rande přes aplikace, jako je Tinder. Nyní u mladých lidí rezonuje změna klimatu v oblasti sexuálního násilí a téma je zajímá.“ Jak dále Alena Sadílková uvedla, ona a její kolegové se neztotožňují s tvrzením, že „udělení souhlasu je neromantické a přehnané (ona osobně si to ověřila u svých synů a jejich kamarádů) – či dokonce, že jde o zbraň žen proti mužům. Aplikace poskytne digitální stopu jako důkaz nejen znásilněným, ale také těm, kteří byli ze znásilnění neprávem obviněni. A nadto může významně snížit počet „znásilnění z nedbalosti“, ke kterým dochází zbytečně, často jen z nezkušenosti či nezralosti.“

Ambicí mobilní aplikace XPASS, první svého druhu na českém trhu, je významně snížit počet sexuálně motivovaných trestných činů a vnést osvětu do oblasti sexuálně-právní ochrany. Aplikace reaguje na trend legislativy západních zemí a Evropské unie o povinnosti obviněné osoby ze sexuálního násilí zajistit si důkaz o tom, že k danému sexuálnímu aktu byl udělen souhlas. Nejen křivě obvinění, ale především oběti, kterých je v České republice ročně kolem 12 tisíc, tak získávají účinný nástroj prevence, pomoci i důkazu.

 

 

„Aplikace má rovněž vyřešenou otázku „uživatele pod nátlakem“, kdy nabízí uživateli možnost nejen souhlas nevydat, ale dokonce si nenápadně přivolat pomoc profesionálů ze security společnosti. Aplikace bohužel nedokáže fyzicky zabránit úmyslnému činu znásilnění, ale zvyšuje šance oběti na rychlý a spravedlivý proces. Největší úspěch očekáváme v případech tzv. znásilnění z nedbalosti, kde je předpoklad, že aplikace vytvoří dostatečnou psychologickou bariéru těm, kteří spoléhají na nedostatek důkazů, na oslabenost oběti pod vlivem omamných látek, nebo stále jen nechápou, že NE znamená opravdu NE,“ řekla také Alena Sadílková.

Projekt XPASS stojí na čtyřech, vzájemně se podporujících pilířích, jsou jimi – aplikace XPASS, Nadační fond XPASS, který podporuje oběti sexuálního násilí, Edukace XPASS, jež informuje v oblasti práva a trestných činů, a certifikované služby XPASS.

„Úkolem Nadačního fondu XPASS je financovat pomoc obětem sexuálního násilí, ale také výzkum, edukaci, prevenci a šíření právního povědomí,“ řekla manažerka edukace projektu Markéta Wernerová. Nadace chce podpořit oběti, aby neváhaly podat trestní oznámení, od něhož je často odrazuje vědomí nákladů na právní pomoc nebo pocit beznaděje z vidiny předem prohraného procesu. Šíření povědomí o smyslu a způsobu použití aplikace bude také podpořeno edukací na základních školách, jejímž cílem bude odbourat stereotypy a vytvořit zdravé prostředí a povědomí o tom, co je a co není přijatelné v oblasti sexuálních vztahů. Nadace plánuje i spolupráci s veřejnou i státní správou, dotčenými ministerstvy, Parlamentem či jeho výbory.

Co se prevence sexuálního násilí týká víme, že zásadní je v tomto případě sexuální výchova. Jedinci, kteří mají dostatek relevantních informací, se tak často nestávají oběťmi sexuálního násilí,“ přiblížil aktuální situaci v České republice sexuolog Aleš Svoboda. „Zásadní je v tomto ohledu rodina, mateřská a základní škola. Alfou a omegou prevence sexuálního násilí tedy musí být edukace.“

Jak upozornila Vladimíra Peterková, edukace se zaměří na tři oblasti – na děti ze základních škol, na lidi, kteří se přímo setkávají s oběťmi (na policii, lékaře, soudce atd.), ale také na pedagogy, resp. širokou veřejnost, a to prostřednictvím kurzů, workshopů či školení…

Jak dále řekla Alena Sadílková, informace uložené v aplikaci nelze šířit a zneužít, mohou být poskytnuty pouze jako důkaz orgánům činným v trestním řízení pro případ vyšetřování trestného činu. Aplikace jde ale dál a umožňuje nedat souhlas s konkrétními sexuálními praktikami, tudíž i tentokrát poskytne důkaz o tom, že sice byl dán souhlas, ale například s vyloučením sexu ve skupině, pořizováním záznamu, sexu bez použití kondomu apod. V aplikaci se ukládají informace o vydaném souhlasu ke konkrétním sexuálním praktikám s konkrétními osobami, v daném místě a čase, čímž se vytvoří digitální stopa jako důkaz. Existence takového důkazu pomáhá kdykoli vyvrátit křivé obvinění z toho, že se daný sexuální akt odehrál bez souhlasu. Neexistence důkazu podpoří žalující stranu v tom, že žalovaná strana (pachatel) souhlas neměla. Proces vyšetřování se významně urychlí a současně se sníží počet křivých obvinění. Donedávna platilo (a v ČR stále platí), že bylo na oběti, aby dokázala, že aktivně nesouhlasila.

„Práce s XPASS pro nás byla obrovskou výzvou. A to z mnoha ohledů práva,“ přiznal advokát Vojtěch Sucharda. „XPASS přináší právníkům velkou výhodu, zvláště v důkazní nouzi – budou-li lidé schopni používat něco, co jim poskytne silný důkaz jejich neviny, je to pro advokáty jedině dobře. Důležitá je také spolupráce orgánů činných v trestním řízení – je třeba, aby i jejich zástupci byli schopni a ochotni s aplikací pracovat,“ podotkl Vojtěch Sucharda.

 

 

Aplikace XPASS je  ke stažení zdarma na App Store i Google Play, v současné době je dostupná pouze pro osoby starší 18 let.

 

Redakce AD, XPASS
Foto: redakce AD, XPASS

 

Go to TOP