Trápí Vás tréma? Před jednáním se rozdýchejte a rozmluvte, radí M. Hanych

Pro všechny, kdo si nejsou úplně jisti svým ústním projevem, trápí je tréma nebo se chtěli zdokonalit ve svém přednesu na veřejnosti, u soudu, příp. „jen“ před kolegy a kolegyněmi v kanceláři, byl určen praktický workshop Rétorika pro právníky, který pořádala Česká advokátní komora ve čtvrtek 30. března 2023 ve Školicím a vzdělávacím středisku v Myslíkově ulici v Praze. O velkém zájmu o workshop svědčí fakt, že všechna místa v sále byla „rozebrána“ jen pár dnů po zveřejnění pozvánky.

 

„Jménem České advokátní komory vás vítám na dnešním semináři, resp. workshopu, který je věnovaný rétorice. Jsem velmi rád, že jste se tu sešli v tak hojném počtu, svědčí to o tom, že zvolené téma je pro vás důležité,“ řekl na úvod akce JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK. „Tento workshop skvěle navazuje na seminář Právní psaní JUDr. Martina Kopy, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně, který se konal před časem právě v této přednáškové místnosti a jehož se možná mnozí z vás zúčastnili. Jak mi paní doktorka Hanych před chvilkou prozradila, občas pořádají s doktorem Kopou společné přednášky – důležité je totiž nejen dobře psát, ale také dobře mluvit. Přeji vám, abyste si workshop užili a aby byl pro vás přínosný,“ uzavřel Ondřej Trubač.

„Jsem moc ráda, že jste si dnes udělali čas a dorazili na tento seminář. Hned na začátek bych chtěla říct, že jde o praktický workshop, nikoliv o teoretické expozé. A proto jsem jej koncipovala tak, aby pro vás byl užitečný a smysluplný,“ navázala lektorka mediálního práva a právní rétoriky Mgr. Monika Hanych, Ph.D., LL.M., právnička z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. „V dotazníku, který jsem vám před workshopem zaslala, jste velmi často uváděli, že pro vás není nic horšího než vystoupení na soudním jednání, případně veřejné vystoupení jakéhokoliv druhu. Budeme proto mluvit o všem, co k němu patří – o důležitosti řeči těla, mimiky a gest, o výplňových slovech či oblečení, vyzkoušíme si, jak se zklidnit, připravit na ústní vystoupení, jak pracovat s trémou a podobně.“

 

Svá slova o praktičnosti potvrdila Monika Hanych hned prvním, zahřívacím cvičením, při němž přítomné rozdělila do tří skupin a zadala jim otázky. Tento rozstřel“, ale i veskrze pozitivní, energická a optimistická osobnost lektorky, díky níž snadno zapojovala účastníky do hry, pomohly k vytvoření příjemné uvolněné atmosféry, ve které z posluchačů opadly poslední zbytky trémy a v níž se všem dobře povídalo i spolupracovalo.

Hned po prvním úkole přišla praktická doporučení, týkající se důležitosti očního kontaktu, mimiky a gest. Význam gest podložila Monika Hanych i příkladem. „I lidé, kteří jsou od narození nevidomí, když chtějí posílit své sebevědomí, udělají tzv. mocné, posilující gesto. Nejčastěji ruce zvednou do vítězného véčka. Jsou pak sebejistější a jde jim vše lépe,“ řekla a doporučila najít si vlastní posilující gesto a vždy před začátkem jednání/vystoupení je v ústraní udělat.

V dalším průběhu workshopu pak hovořila o významu řeči těla i oblečení a doplňcích a jejich barevnosti,  o nad/užívání berliček, tedy výplňových slov „prostě, vlastně, jakoby“ a dalších. A také o tom, jak užitečné bývá účastnit se důležitých jednání v týmu, nebo alespoň ve dvojici. Zmínila také význam konstruktivní zpětné vazby a umění přijímat kritiku, nebo tzv. přerámování situace, kdy popřemýšlíme o ostatních lidech v místnosti a uvědomíme si, že protistrana je partner, ne nepřítel…

A samozřejmě došlo i na výše uvedené praktické procvičování nejběžnějších situací, do něhož se frekventanti ochotně zapojovali.

 

Uzemnění, narovnání ramen, dýchání – tak by se dalo do čtyř slov shrnout jedno z mnoha doporučení, co dělat před náročným jednáním, které Monika Hanych posluchačům dala. Uzemnění čili grounding je osvědčená a roky prověřená technika, proces, při němž se naše tělo prostřednictvím chodidel spojuje se zemí, stabilizuje, a který působí pozitivně na psychiku. Narovnání ramen umožní kvalitnější dýchání. A konečně správné dýchání (brániční, tedy do břicha) napomůže k lepšímu okysličení krve, takže se sníží únava a stres, a naopak se zvýší schopnost koncentrace. Jak lektorka podotkla, lze tento „trojlístek“ naprosto nepozorovaně provést i v soudní síni, jednací místnosti, prostě kdekoliv a kdykoliv je třeba… Takže, pokud Vás trápí před důležitým veřejným vystoupením tréma, rozhodně to vyzkoušejte!

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to TOP