Ministr spravedlnosti představil tři kandidáty na funkci předsedy NSS

Nový předseda Nejvyššího správního soudu bude vybírán ze tří kandidátů, kterými jsou stávající místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbara Pořízková a další dva soudci NSS, JUDr. Ing. Filip Dientsbier, Ph.D., a JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. Uvedl to nový ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., na pondělním brífinku na půdě České advokátní komory.

 

„V průběhu ledna 2022 bude o obsazení funkce předsedy Nejvyššího správního soudu jednat předseda vlády s prezidentem republiky,“ řekl dále ministr Pavel Blažek. Jak zdůraznil, v tomto případě prezident republiky podle Ústavy nerozhoduje sám a jeho návrh na nového předsedu NSS musí být kontrasignován premiérem. Funkční období předsedy NSS je deset let.

Jak ministr spravedlnosti dále poznamenal, i když bude nový předseda Nejvyššího správního soudu jmenován až v lednu či v únoru 2022, nevyvolá toto prodlení žádné problémy, neboť zákon jasně řeší přechod kompetencí předsedy soudu na jeho místopředsedu.

Funkce stávajícího předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Michala Mazance zanikne ze zákona 31. 12. 2021, neboť v letošním roce dovršil 70 let věku. Předsedou NSS byl jmenován v roce 2018, již od roku 2003 byl jeho místopředsedou. Bilanční rozhovor s doktorem Mazancem pro vás Advokátní deník připravuje.

 

 

Současná místopředsedkyně NSS JUDr. Barbara Pořízková zahájila svoji právnickou kariéru v letech 1993 až 2001 jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu a v říjnu roku 2018 byla prezidentem republiky jmenována jeho místopředsedkyní. V Bruselu byla na zasedání Rady EU dne 14. prosince 2021 jmenována členkou výboru pro hodnocení kandidátů na soudce a generální advokáty Soudního dvora Evropské unie. Je Právníkem roku za rok 2017 v oboru finanční právo.

 

JUDr. Ing. Filip Dientsbier, Ph.D., působí již od roku 2001 jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje správnímu právu a právu životního prostředí. V letech 2003-2004 pracoval jako asistent soudce na Nejvyšším správním soudu, v letech 2008-2014 byl členem Legislativní rady vlády. V letech 2013-2014 působil jako asistent soudce Ústavního soudu. V roce 2014 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a přednáší i na Vysoké škole CEVRO Institut. Je Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.

 

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP