UNBA vyzvala evropské právníky, aby chránili práva ukrajinských dětí

Jedním z akutních problémů, kterým aktuálně čelí ukrajinské kolegyně a ukrajinští kolegové, členové UNBA/NAAU, je ochrana práv ukrajinských dětí v zahraničí. V rámci kulatého stoluOchrana práv dětí v době války: moderní výzvy, hrozby a způsoby, jak je překonat“ konaného za účasti delegace Francouzské advokátní komory ACE-Avocats to řekla prezidentka Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA/NAAU, RAU) Lidia Izovitova.

 

Hned v úvodu diskuse upozornila Lidia Izovitova na statistiky platformy „Děti války“ o počtu dětí postižených ruskou invazí na Ukrajinu. „Přesný počet zabitých, zraněných a deportovaných dětí nelze stanovit kvůli aktivním nepřátelským akcím a dočasné okupaci části území Ukrajiny,“ poznamenala Lidia Izovitova. Řekla také, že rychle roste poptávka po odborné právní pomoci těmto dětem, jejich rodičům, opatrovníkům a dalším právním zástupcům v širokém spektru otázek migrace, rodičovských a rodinných sporů, stanovení narození a úmrtí, obnovení ztracených dokumentů, dědictví, jakož i v trestním řízení proti nezletilým, kteří jsou v konfliktu se zákonem, atd.

Se zaměřením na otázky ochrany práv ukrajinských dětí stojí za zmínku naléhavá potřeba dodržovat konvenční zásadu zajištění nejlepšího zájmu dítěte pro aktivity a rozhodnutí přijaté ve všech oblastech právních vztahů s účastí nebo ve vztahu k dítěti, zdůraznila prezidentka UNBA/NAAU, RAU.

Komora je vždy v popředí ochrany lidských práv. V dnešních podmínkách je důležité nalézt řešení, která mohou poskytnout pomoc dětem v souvislosti s výzvami v oblasti jejich ochrany, a to spojením úsilí všech právníků s orgány národního systému ochrany práv dětí, organizacemi pro lidská práva, mezinárodními partnery, evropskými profesními sdruženími právníků.

„Jedním z akutních problémů, kterým čelíme, je ochrana práv ukrajinských dětí v zahraničí,“ uvedla Lidia Izovitova a zdůraznila, že „v praxi evropských kolegů týkající se mladistvých existují velmi nešťastné příklady, kdy jsou děti odebírány matkám a je téměř nemožné je vrátit. Ukrajinští právníci, kteří jsou nyní v zahraničí, jsou si vědomi stávajícího problému a snaží se na něj zaměřit, protože nemohou vykonávat praxi v zahraničí.“

Lidia Izovitova vyzvala evropské kolegy, aby upozornili na problém návratu dětí k matkám v zahraničí, a informovala o tom, že UNBA/NAAU plánuje v tomto ohledu požádat Radu evropských advokátních komor (CCBE) o poskytnutí jednotných doporučení.

Pokud jde o problém dětí deportovaných do Ruska, ukrajinští právníci jsou připraveni poskytnout těmto dětem a jejich rodinám všechny druhy právní podpory.

 

Zdroj: UNBA
Foto: archiv UNBA

Go to TOP