Vykázání kvůli násilí by se mohlo podle návrhu zákona prodloužit z 10 na 14 dnů

Vykázání z domova kvůli domácímu násilí by se mohlo prodloužit z nynějších deseti na 14 dnů. K domácímu násilí by se mělo přihlížet také při rozvodu při svěřování dětí do péče i při vypořádání jmění manželů. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové s tím počítá chystaný zákon proti domácímu násilí. Připravovaný předpis ve spolupráci s ní měl vládě předložit premiér prof PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Podle vládního legislativního plánu by zákon měl začít platit v lednu příštího roku.

 

„Nyní jsme ve finální fázi přípravy a věřím, že návrh zákona budeme moci začátkem dubna zaslat do mezirezortního připomínkového řízení a následně předložit vládě,“ uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková. Podle ní nový předpis zlepší postavení obětí a jejich ochranu. „Přinese například prodloužení doby vykázání násilné osoby ze společného obydlí z deseti na 14 dnů. Zároveň stanoví povinnost vykazujícího policisty násilně osobě zabavit střelnou zbraň,“ přiblížila zmocněnkyně.

Vykázání se v Česku na ochranu ohrožených zavedlo od ledna 2007. Do konce loňského roku policie využila toto opatření podle statistik celkem v 18 688 případech, za první dva měsíce letošní měsíce pak v dalších 221. Podle průzkumů zažila v České republice domácí násilí každá třetí žena a každý desátý muž. Výzkumníci už dřív spočítali, že ČR ztrácí ročně kvůli domácímu násilí desítky miliard korun, a to na výdajích na nemocenské, zdravotní péči, policejní zásahy či justici.

Nový zákon bude zahrnovat řadu novel. Na přípravě podle Kláry Šimáčkové Laurenčíkové spolupracovali vládní experti s ministerstvy vnitra a spravedlnosti a s koalicí NeNa – Ne Násilí, která zastřešuje organizace na pomoc obětem.

Domácí násilí by se mělo brát v potaz při vypořádání společného vlastnictví manželů a při svěřování dětí do péče po rozvodu. Upravit to má novela občanského zákoníku. Zákaz nařídit povinnou mediaci by měl platit pro rozváděné partnery v případě, že mezi nimi bylo domácí násilí. Novela přestupkového zákona má oběti zajistit právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachatelem při přestupkovém řízení. Novela o policii prodlouží vykázání.

Do občanského zákoníku by se měla dostat definice domácího násilí. Podle pracovní verze se za ně má považovat takové jednání, které spočívá ve zneužívání moci či v nerovném postavení, neoprávněně zasahuje do tělesné a duševní integrity, svobody, důstojnosti, vážnosti, cti či soukromí, vážně ohrožuje nebo narušuje schopnost oběti uspokojit potřeby své či členů v domácnosti.

„Cílem je sjednotit dosud nejednotný přístup různých profesí a institucí k obětem a sjednotit chápání domácího násilí. Oběti by tak nově měly dostat stejné zhodnocení své situace ze strany policie, orgánů sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelů sociálních služeb či zdravotníků,“ uvedla zmocněnkyně.

Podle dřívějšího výzkumu přístup institucí není jednotný a řešení závisí na pracovnících. Jednotlivé profese spolu ne vždy komunikují. Služby navíc nejsou všude a všem dostupné.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP