Vláda mění a zpřísňuje pravidla pro posuzování investičních pobídek

Ministerstvo průmyslu a obchodu už nebude muset předkládat vládě k projednání každou investiční pobídku, bude se to týkat jen strategických investic. Zároveň se zpřísní pravidla pro investiční pobídky, když stát bude nově podporovat pouze pobídky s vyšší přidanou hodnotou. Výjimkou budou jen investice v regionech s vyšší nezaměstnaností. Novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, který vláda schválila na svém zasedání dne 22. března 2023, ještě budou muset posoudit Parlament a prezident.

 

Ministr průmyslu Ing. Jozef Síkela předpokládá, že změna způsobu rozhodování o pobídkách zrychlí rozhodnutí o jejich přidělení, což by pomohlo k příchodu investorů. Ministerstvo průmyslu v předkládací zprávě materiálu upozornilo, že vláda nemá dostatečný časový prostor k tomu, aby se s každým projektem seznámila a zhodnotila jeho přínosy.

Vláda jako celek posuzovala investiční pobídky od roku 2019. V současné době čeká na schválení vládou 35 podaných žádostí, o kterých ještě nerozhodla, některé čekají i déle než rok. Tato nejistota vedla k riziku ztráty důležitých investičních projektů při snaze o jejich umístění do České republiky. Přijatou novelou se schvalování investičních pobídek vrací zpět do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, upozornil Ing. Petr Andrle, podnikový poradce společnosti Rödl & Partner Petr Andrle.

V pravomoci ministerstva průmyslu do budoucna zůstane rozhodování o nestrategických investicích. O těch strategických, u nichž pobídka vedle daňové úlevy může představovat i dotaci, bude nadále rozhodovat vláda. Mezi strategické investice zahrneme i ty, které přispějí k energetické soběstačnosti České republiky, uvedl Jozef Síkela. Zmínil výrobu solárních panelů, tepelných čerpadel či bateriových úložišť.

Celkově se chce Česká republika při udělování investičních pobídek zaměřit na investice s vysokou přidanou hodnotou, které přinesou do ČR vyšší produktivitu práce, řekl premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Výjimku budou tvořit pouze investice mířící do strukturálně slabších regionů. Ministr Síkela upřesnil, že se to bude týkat těch regionů, kde nezaměstnanost přesahuje 7,5 procenta. V České republice byla v únoru průměrná nezaměstnanost 3,9 procenta. Nejvyšší byla nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde činila 5,8 procenta.

Nejčastější formou investiční pobídky je v Česku sleva na dani z příjmu po dobu maximálně deseti zdaňovacích období. Investorům je nabízena také finanční podpora na tvorbu pracovních míst, rekvalifikaci a školení nových zaměstnanců či osvobození od daně z nemovitých věcí po dobu pěti let.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vláda.cz

Go to TOP