Prezident Pavel plánuje zveřejnit proces výběru nominantů na ústavní soudce

Aktualizováno

 Prezident Pavel chce v případě nominantů na ústavní soudce nejprve zveřejnit proces jejich výběru. Návrhy kandidátů bude posuzovat poradní tým, uvedl v pátek 17. března 2023 před odletem z návštěvy Polska. V souladu se svým prohlášením Petr Pavel již o tři dny později, v pondělí 20. března 2023, transparentní postup výběru kandidátů na pozice ústavních soudců, který je součástí jeho plánu pro prvních 100 dnů ve funkci, představil veřejnosti.

 

„První, co udělám, je, že seznámím nejen Senát a příslušné výbory, ale také veřejnost s procedurou, mechanismem,“ avizoval Petr Pavel v pátek 17. března. „Budu trvat na tom, aby celý ten proces byl naprosto transparentní,“ zdůraznil.

Hned v pondělí 20. března 2023 svůj plán přiblížil veřejnosti. Uvedl, že tento týden obešle 23 institucí, které by měly předložit své kandidáty. Bude mezi nimi Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, Soudcovská unie, Unie státních zástupců, Unie podnikových právníků, Česká advokátní komora, Notářská komora, právnické fakulty a krajské soudy.

Kandidáti budou posuzováni na základě několika kritérií – ta budou obsahovat profesní zkušenost, odbornost v různých oblastech práva nebo různost regionální, generační a genderovou. Při výběru bude brán zřetel i na regionální rozrůzněnost ve vztahu k životní zkušenosti i k právnickým fakultám, kde soudci studovali nebo působí. Výběr bude zohledňovat i hodnotovou a názorovou různorodost, aby nebyl soud složen pouze z konzervativců nebo liberálů. Důraz hodlá Pavel klást také na hodnotovou orientaci a světonázor.

Návrhy zmíněných institucí bude hodnotit konzultační panel, ten také navrhne kandidáty na ústavní soudce. V čele panelu bude ústavní právník prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., členy budou například bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Ivana Janů, bývalá ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., nebo ústavní právník doc JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

Prezident Pavel se chce se členy panelu sejít již tento týden. Do konce března bude jednat i s vedením Senátu, kterému proces výběru ústavních soudců představí. Podle mluvčí Markéty Řehákové se také prezident osobně sejde s kandidáty.

Ústavní soudce jmenuje ve chvíli, kdy bude panovat shoda mezi Senátem a jeho konzultačním panelem. Soudce ÚS poté jmenuje se souhlasem Senátu na dobu deseti let (opakování mandátu Ústava nezakazuje).

Už k 3. květnu skončí mandát trojici soudců JUDr. Milada Tomková, prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., a prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Následně končí 4. června prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., 6. srpna předseda soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., o den později JUDr. Ludvík David, CSc., a 26. listopadu JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

 

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv ČAK

 

Go to TOP