Oslovme, přesvědčme a nominujme do Ústavního soudu co nejvíc advokátek a advokátů

Už brzy, možná tento týden, obdrží z Hradu zřejmě i Česká advokátní komora výzvu k předložení vhodných nominantů z řad advokátek a advokátů do Ústavního soudu. Vyplývá to ze slov Jana Kysely, který stojí v čele poradního sboru nového prezidenta Petra Pavla pro výběr budoucích ústavních soudců. Je na to Česká advokátní komora připravena? Naposledy se na ni před dvěma lety s podobnou výzvou obrátil nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Komora obstála. Personální a nominační práce s širokou advokátní obcí by se měla do budoucna stát novou a trvalou agendou naší Komory.

 

Letos, půjde-li všechno hladce a pokud Senát žádného z prezidentových kandidátů do Ústavního soudu neodmítne, musí Petr Pavel a jeho lidé vyhledat nejméně sedm uchazečů o místa ústavních soudců. A v příštích dvou letech další, dokud se v Ústavním soudu neobmění třináct míst z patnácti. Jan Kysela v rozhovoru pro Novinky bezprostředně po prezidentově inauguraci řekl, že z Hradu odejdou už příští týden žádosti o doporučující nominace profesním právnickým komorám, tedy vedle té advokátní zřejmě i notářské a exekutorské, a právnickým institucím, myšleno pravděpodobně právnickým fakultám a spolkům jako Všehrdu, Soudcovské unii, Unii státních zástupců a dalším.

V porovnání s předchozími lety, tedy ne zrovna transparentním přístupem k výběru a nominacím ústavních soudců prezidentem Milošem Zemanem, tak právnickou veřejnost čeká zásadní a příjemná změna. Výběr nových ústavních soudců do čtvrtého, Pavlova, Ústavního soudu bude o poznání transparentnější a právnická veřejnost se na něm bude moci bezprostředně podílet.

Předvýběr, výběr i finální nominace ústavních soudců budou pod větším drobnohledem nejen odborné veřejnosti, ale i médií. To s sebou transparentnost přirozeně nese. Média kromě svých vlastních zdrojů využijí určitě i zákon o svobodném přístupu k informacím, aby jména v úvahu přicházejících nominantů zveřejnila a včas podrobila širší diskusi, analýzám a komentářům ještě než prezident některého z nich definitivně navrhne Senátu k odsouhlasení.

Advokátní obec nesmí zůstat stranou! Po celou dobu nadcházející tříleté obměny Ústavního soudu, tedy po celý letošní, příští a přespříští rok, budeme my, advokáti, mít jedinečnou a neopakovatelnou příležitost doporučovat do užšího výběru své vlastní kolegyně a kolegy, kteří by mohli být vynikajícími ústavními soudci. Takových jsou mezi 12.825 aktivními advokáty (stav ke dni 31. 1. 2023) ne desítky, ale stovky. Pečlivě je mezi sebou hledejme. Přesvědčujme je, aby o funkce ústavních soudců usilovali. A nominujme je. Čím víc jich bude, tím lépe.

Každá advokátka a každý advokát, kteří o to projeví zájem, by měli dostat příležitost odeslat Komoře své profesní životopisy a motivační dopisy, podobně jako tomu bylo před dvěma lety při obměně rozkladových komisí z rozhodnutí nového předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nezůstávejme však jen u toho. Nečekejme, až se na Českou advokátní komoru s žádostí o personální nominace zase obrátí ta či ona státní instituce. Udělejme raději pro všechny takové budoucí případy už dnes v rámci České advokátní komory krok k tomu, aby se personální a nominační práce s advokátní obcí stala novou a trvalou agendou naší Komory.

 

JUDr. Tomáš Nahodil, autor je advokátem v Praze
Foto: archiv autora

Go to TOP