8. březen si připomínáme jako den odolnosti a síly žen, jejich úsilí o změnu

Na dnešek, tedy 8. březen, připadá každoročně Mezinárodní den žen – den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Svátek, který je připomínkou stávky newyorských švadlen za volební právo žen v roce 1908, se poprvé slavil v USA v roce 1909, oficiálně jej Organizace spojených národů uznala před takřka 50 lety, tedy v roce 1975. S ohledem na jeho význam si Evropská komise vybrala letošní 8. březen k zahájení kampaně proti genderovým stereotypům, Organizace spojených národů zvolila za téma letošního MDŽ „DigitALL: Inovace a technologie pro rovnost žen a mužů“.

 

„Na Mezinárodní den žen si připomínáme odolnost a sílu žen. Jejich odhodlání postavit se nespravedlnosti. Jejich závazek chránit ostatní. Jejich neúnavné úsilí o změnu,“ stojí v prohlášení Evropské komise a vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella vydané u příležitosti letošního svátku žen. „Nejen dnes, ale každý den stojíme po boku všech žen, abychom dodali nový impuls boji za jejich práva na celém světě. Chceme, aby mohly ženy bez překážek dosahovat svých životních cílů.“

Když Organizace spojených národů začala oficiálně slavit 8. březen jako Mezinárodní den žen, vyhlásila pro každý rok zvláštní téma. V roce 2019 to bylo například: Myslete rovnoprávně, tvořte chytře, inovujte pro změnu“, mottem loňského MDŽ bylo: „Rovnost žen a mužů dnes pro udržitelný zítřek * #Break předpojatost“.

Tématem letošního Mezinárodního dne žen je „DigitALL: Inovace a technologie pro rovnost žen a mužů“. OSN tím jednak oceňuje a oslavuje ženy a dívky, které bojují za pokrok v transformačních technologiích a digitálním vzdělávání, jednak dává impuls k zaměření pozornosti na dopad digitální propasti mezi ženami a muži, na prohlubující se hospodářské a sociální nerovnosti. Zdůrazňuje také význam ochrany práv žen a dívek v digitálním prostoru a řešení genderově podmíněného násilí na internetu a IKT.

Ostatně problematika „digitálních práv žen“ byla i leitmotivem úvodního prohlášení Komise pro postavení žen na jejím 67. zasedání dne 6. března t. r., které přednesla Sima Bahousová, zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka UN Women (na snímku uprostřed). Digitální propast se stala novým symbolem nerovnosti žen a mužů, jež je ještě umocněna tlakem vůči ženám a dívkám, který vidíme v dnešním světě,“ řekla Sima Bahousová. „Svět čelí novému druhu chudoby, který devastujícím způsobem vylučuje ženy a dívky – digitální chudobě,“ dodala.

„Naše životy závisí na silné technologické integraci – vše aktuálně prochází digitálním procesem. Přestože ženy tvoří téměř polovinu světové populace, má přístup k internetu o 259 milionů méně žen než mužů, 37 % žen internet vůbec nepoužívá,“ zveřejnila OSN u příležitosti MDŽ. „Nemají-li ženy přístup k internetu a necítí se na něm bezpečně, nejsou schopny rozvíjet nezbytné digitální dovednosti, aby se zapojily do digitálního prostoru. To snižuje jejich příležitosti k výkonu kariéry v oborech souvisejících s vědou, technologií, inženýrstvím a matematikou (STEM). Do roku 2050 bude 75 % pracovních míst souviset s oblastmi STEM. Přesto dnes ženy zastávají pouze 22 % pozic v oblasti umělé inteligence, abychom jmenovali jen jednu.“

I s ohledem na uvedené skutečnosti vyhlásila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová rok 2023 „Evropským rokem dovedností“. Poukázala tak na to, jak zásadní pro zlepšení postavení žen a dívek ve všech odvětvích (ale i pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů) je jejich vzdělávání a odborná příprava.

V „předvečer“ MDŽ, 7. března 2023, navíc Evropská komise zveřejnila zprávu o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2023, jež poskytuje aktuální informace o krocích, které EK podnikla k dosažení cílů strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.

Dnes, tedy 8. března, Evropská komise zahájí kampaň proti genderovým stereotypům, která je důležitou součástí výše uvedené strategie rovnosti. Při té příležitosti také připomene program „Občané, rovnost, práva a hodnoty“, jehož jedním pilířem (ze čtyř) je „rovnost, práva a rovnost žen a mužů: prosazování práv, nediskriminace, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů) a začleňování problematiky rovnosti žen a mužů a nediskriminace do všech směrů politiky“.

Evropská unie je hnací silou v prosazování rovnosti žen a mužů i za svými hranicemi – kromě jiného se Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) v rámci třetího akčního plánu pro rovnost žen a mužů (GAP III) na období 2021–2025 snaží zajistit, aby 85 % nových „vnějších“ akcí EU realizovaných do roku 2025 přispělo k genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek.

 

Aktuálnímu postavení žen se věnuje již citované prohlášení Evropské komise a vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. „Je znepokojující, že útlak žen a dívek na celém světě narůstá a jejich lidská práva jsou ohrožena,“ uvádí se v dokumentu. „Stojíme na straně žen v Iránu, jejichž svoboda je systematicky omezována, a v Afghánistánu, kde se Talibán snaží vymazat přítomnost žen a dívek z veřejného prostoru, stejně jako všude jinde na světě, kde jsou základní práva a svobody žen ohroženy nebo popírány.

Velmi nás také znepokojují zprávy o tom, že ruské ozbrojené síly používají na Ukrajině jako válečnou zbraň sexuální násilí na ženách a na dětech. Takové jednání představuje válečný zločin a tito pachatelé musí být postaveni před soud. Ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery budeme i nadále usilovat o to, aby Rusko za tato zvěrstva zaplatilo. V zájmu posílení globální odpovědnosti EU právě přijala balíček sankcí proti pachatelům sexuálního a genderově podmíněného násilí.

Máme i dobré zprávy. EU přijala přelomová rozhodnutí, která mají zajistit, aby ženy v EU měly stejné příležitosti jako muži. Jedná se například o nová pravidla EU týkající se genderové vyváženosti ve správních radách společností nebo transparentnosti odměňování. Chceme též zavést celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí,“ pokračuje prohlášení EK. „Ještě je před námi mnoho práce. Ke skutečné rovnosti žen a mužů máme ještě daleko. Bude jí dosaženo teprve tehdy, až se budeme všichni podílet na jejím prosazování a obraně, a to jak v EU, tak na celém světě.“ 

 

U příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádá EK ve středu 8. března odpoledne Summit „Posílení postavení podnikatelek“, na němž budou předána ocenění EU Gender Equality Champions Awards jako uznání významného pokroku, kterého dosáhly akademické a výzkumné organizace v oblasti genderové rovnosti.

 

Redakce AD
Foto: un.org

 

 

 

Go to TOP