Slavnostní inaugurace prezidenta se účastnili také zástupci ČAK

Složením prezidentského slibu zahájil prezident Petr Pavel své pětileté funkční období. Slavnostní inaugurace se zúčastnili poslanci, senátoři, členové vlády, hejtmani a další ústavní činitelé a čestní hosté. Pozvání na tuto událost přijali také zástupci České advokátní komory.

 

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. Irena Schejbalová, ředitelka pobočky ČAK v Brně a místopředsedkyně Kontrolní rady, se ve čtvrtek 9. března zúčastnili slavnostní inaugurace prezidenta Petra Pavla na Pražském hradě a poté mše Te Deum. „Navazujeme tak na tradici účasti zástupců České advokátní komory na významných ústavních událostech České republiky,“ řekl Robert Němec.

Na společné schůzi obou komor Parlamentu ČR složil prezident Petr Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib. V důstojné a radostné atmosféře byl cítit optimismus, lehkost a důvěra v budoucnost. Jak se sám nový prezident Petr Pavel mnohokrát vyjádřil, chce společnost především spojovat, respektovat ústavu včetně jejího ducha a jasně se hlásí k prozápadní orientaci země. V inauguračním projevu prezidenta zazněl také apel na snahu poučit se z neúspěchu, nemalomyslnět a zkoušet věci znovu.

Slavnostní číši vína ve Španělském sále pak společně pozvedlo na 2500 účastníků. Jak již dříve uvedla nová kancléřka Jana Vohralíková, jednalo se o lidské setkání, kterého se zúčastnili také podporovatelé a přátelé prezidenta.

„Při této příležitosti jsme měli možnost se neformálně setkat se členy týmu Petra Pavla a se zástupci obou komor Parlamentu ČR a justice a probrat aktuální problematiku týkající se advokacie,“ řekl předseda ČAK Robert Němec.

Pražský hrad byl při inauguraci otevřený pro veřejnost, která mohla slavnostní akt sledovat na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí a třetím hradním nádvoří. Slavnostní odpoledne pak završila modlitba ve svatovítské katedrále.

 

Redakce AD, ČTK
Foto: hrad.cz, ČAK

Go to TOP