Advokátka doktorka Marie Cilínková jubilující a inspirující

Dnes 2. března 2023 oslavuje uprostřed práce na pohled zcela neuvěřitelné kulaté narozeniny pražská advokátka a Právnička roku 2007 v oboru rodinné právo, paní JUDr. Marie Cilínková.

Paní doktorka Marie Cilínková se advokacii věnuje již od roku 1968 a ve své praxi se zaměřovala a zaměřuje především na náhrady újmy na zdraví a na rodinné právo. Proto také byla již od roku 1978 řadu let školitelkou advokátních koncipientů v oblasti náhrady škody, také dlouholetou členkou sekce ČAK pro soukromé právo a samozřejmě je i členkou Panevropské organizace právníků zabývajících se újmou na zdraví (PEOPIL). Mnoho let rovněž přednášela na Právnické fakultě Univerzity Karlovy advokátní etiku. Na slavnostním galavečeru 3. ročníku soutěže Právník roku 25. ledna 2008 v Brně zaslouženě převzala ocenění Právník roku 2007 v oblasti rodinné právo.

Připomenout je třeba i její členství v European Women Lawyer’s Association (EWLA – Evropská asociace právniček; právě z podnětu EWLA vznikla v roce 2004  Česká asociace právniček, dobrovolné profesní sdružení žen právniček ze všech oborů práva, jehož je paní doktorka Cilínková zakládající členkou, dlouholetou výkonnou a nyní čestnou prezidentkou. Stejně tak stála v roce 2018 u vzniku Unie rodinných advokátů; v současnosti je členkou jejího prezidia.

Česká asociace právniček a Unie rodinných advokátů, ke kterým se připojuje i redakce Advokátního deníku, přejí paní doktorce Cilínkové k jejímu významnému životnímu jubileu všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a životní optimismus.

 

Redakce AD

Foto: archiv AD

Go to TOP