Aktuální judikatura k dědickému právu je tématem březnového semináře JČP

Pražské sdružení Jednoty českých právníků připravilo na březen další odborný seminář – tentokrát se bude věnovat dědickému právu. Hovořit se bude mimo jiné o judikatuře týkající se majetku, který patří do aktiv pozůstalosti, o dědické nezpůsobilosti, odmítnutí dědictví a vydědění, o modifikaci dědického podílu dle § 1693 odst. 3 o. z., o sporném majetku, k němuž se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží atd.

 

Prezenční seminář

Aktuální judikatura k dědickému právu

Termín: čtvrtek 16. března 2023 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Praha – Staré Město, přízemí, dv. č. 38

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

 

Seminář bude zaměřen zejména na judikaturu k dědickému právu podle nového občanského zákoníku.

 

Osnova

Judikatura

 • týkající se majetku, který patří do aktiv pozůstalosti,
 • o dědické nezpůsobilosti,
 • o odmítnutí dědictví,
 • o vydědění,
 • o zákazu zcizení a zatížení v pořízení zůstavitele,
 • o vydání nepatrného majetku zůstavitele,
 • o vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti,
 • o přirůstání uvolněného dědického podílu,
 • o započtení na dědický podíl,
 • o modifikaci dědického podílu dle § 1693 odst. 3 o. z,
 • o postavení nepominutelného dědice,
 • o případech zůstavitele nebo dědice v exekuci a insolvenci,
 • o sporném majetku, k němuž se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží,
 • o sporech o dědické právo a o správě pozůstalosti.

Seminář bude streamován.

 

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu. Souhrnné informace lze získat na jednotaceskychpravniku.cz.

 

Přihlásit se na seminář je možné do 8. března 2023:

– pomocí formuláře na webových stránkách: jednotaceskychpravniku.cz  nebo

– zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účastnický poplatek činí 1 800 Kč, snížený 1 200 Kč (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty a studenty právnických fakult).

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací získáte u JUDr. Evy Barešové, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

Go to TOP