O každoroční setkání je mezi advokáty v Regionu Praha enormní zájem

Třetí zastávku naší „tour“ po regionálních střediscích České advokátní komory jsme udělali v Praze. O aktivitách v regionu, a to kulturně-společenských,

Třetí zastávku naší „tour“ po regionálních střediscích České advokátní komory jsme udělali v Praze. O aktivitách v regionu, a to kulturně-společenských, vzdělávacích i sportovních, informoval redakci Advokátního deníku JUDr. Petr Meduna, který stojí – společně se svými zástupci jsou JUDr. Radkem Šmerdou a JUDr. Petrem Mrázkem – od posledního sněmu ČAK v čele pražského střediska. Právě oni se společně podíleli a podílejí na přípravě všech akcí, jimiž se snaží oslovit své kolegy-advokáty a advokátky, a to nejen z Prahy, ale z celé České republiky.

 

 

 

V Regionu Praha působí v současné době více než 5 000 činných advokátů a advokátek a více než 800 advokátních koncipientů a koncipientek. Z toho je na první pohled zřejmé, že středisko nemůže na každodenní bázi oslovovat jednotlivé advokáty v rámci profesních setkání a také nemůže pořádat pro všechny kolegy společné sportovní či kulturní akce. Region je specifický i tím, že se v hlavním městě nachází sídlo Komory, kde probíhá většina právnických konferencí, společenských setkání či jiných významných akcí, jako jsou např. křty knih kolegů-advokátů či vzpomínkové setkání při výročí 17. listopadu.

Jednou z nejdůležitějších společenských aktivit Regionu Praha je tradiční divadelní představení organizované vždy ke konci roku v Divadle v Dlouhé. V roce 2021 se tak uskutečnilo společné setkání advokátů při představení Jiráskovy Lucerny, které mj. získalo cenu divadelní kritiky jako nejlepší činoherní inscenace roku 2017. Toto setkání bylo významnější než jiná tím, že na jeho začátku převzali za svou dlouholetou činnost v ČAK – jako poděkování za obětavou práci, odbornost a vysoký morální kredit při výchově nastupující generace advokátů – pamětní plaketu advokátky JUDr. Marie Cilínková a JUDr. Marta Ehlová a advokáti JUDr. František Hrudka a JUDr. Jiří Bednář (na snímku vlevo).

Na loňském prosincovém setkání advokátů a advokátek regionu v Divadle v Dlouhé tentokrát jeho účastníci zhlédli divadelní představení „Bez roucha“. Regionální představitelé byli překvapeni obrovským zájmem svých kolegů, s nadsázkou by se dalo říct, že by Region Praha naplnil minimálně další dvě představení. I s ohledem na oblibu setkání budou v této tradici i nadále pokračovat, neboť těmito společenskými akcemi se dá napravit „nouzový“ stav, který si vynutilo covidové období. „Vážíme si toho, že naše společná setkání nyní probíhají bez respirátorů FFP3 a KN95,“ vyznali se regionální představitelé.

Zástupci pražského regionu se také účastní většiny sportovních akcí organizovaných ostatními středisky ČAK v České republice. Za zmínku stojí například účast fotbalistů na mezinárodním turnaji v Šamoríně na Slovensku. Pražské středisko na něm reprezentovalo celkem 18 advokátů-fotbalistů, kteří pod vedením svého kapitána a vůdčí osobnosti týmu JUDr. Petra Burzanovského získali krásné třetí místo, a to po výhře nad kolegy-advokáty z Bratislavy.

Regionální středisko dále finančně podporuje činnost basketbalového týmu TJ Slovan, trénované dlouholetým hráčem a kapitánem týmu, advokátem JUDr. Radkem Jilgou, díky němuž se advokáti účastní 2. třídy basketbalové ligy v Praze. Domovským hřištěm družstva je hala Královka, kde se odehrává většina jeho zápasů s mladšími kolegy-basketbalisty.

Sám Region Praha je také organizátorem sportovních akcí – kupříkladu společného turnaje advokátů, soudců a státních zástupců v bowlingu. Letos v lednu se uskutečnil v pořadí již 12. ročník turnaje, kterého se účastnilo šest družstev. Vítězem klání se stalo první družstvo advokátů z Prahy ve složení JUDr. Jan Bělohradský, JUDr. Ivo Drážný, JUDr. Patrik Chrast, JUDr. Lucie Chundelová (na snímku vpravo). Po roce pauzy, kdy se putovní pohár pro vítěze turnaje, nastěhoval do budovy Městského soudu v Praze, se cena opět vrátila do kanceláře pražských advokátů.

 

Na rok 2023 plánuje Regionální středisko Praha uspořádání společného semináře soudců a advokátů zaměřeného na mediaci, tedy formu mimosoudního řešení soudních sporů prostřednictvím profesionálních mediátorů z řad advokátů. Ten byl měl být založen zejména na volné diskusi a výměně poznatků těch, kteří se mediací snaží ušetřit čas a peníze svým klientům.

Ve spolupráci s AK Gřivna & Šmerda je připravován také odborný seminář pro takřka 120 advokátů na aktuální téma „Dohoda o vině a trestu mezi obviněným a státním zastupitelstvím“.

O uvedených seminářích a dalších akcích Regionu Praha budou kolegové i nadále informováni prostřednictvím webových stránek ČAK a Advokátního deníku.

 

JUDr. Petr Meduna, regionální představitel Regionálního střediska ČAK Praha
Foto: archiv autora, canva.com

Go to TOP