NSS: Při přezkumu mimořádných opatření půjde o kvalitu rozhodnutí

Přezkum mimořádných opatření podle pandemického zákona bude pravděpodobně složitý a nelze očekávat, že o nich Nejvyšší správní soud rozhodne v řádu dní. Rozhodování potrvá spíše v řádu týdnů, uvedl jeho předseda JUDr. Michal Mazanec. Pandemický zákon schválila sněmovna v pátek 26. února.

„Právě přijatý pandemický zákon zakládá významné pravomoci orgánů veřejné správy, hluboce zasahuje do života společnosti a může vést k podstatným omezením práv občanů,“ uvedl předseda NSS JUDr. Mazanec.

Při soudním přezkumu mimořádných opatření podle pandemického zákona, který je uložen Nejvyššímu správnímu soudu a v některých případech také soudům krajským, půjde podle něho velmi pravděpodobně o složité a rozporuplné rozhodování ve značném množství případů. „Je třeba položit důraz nejen na rychlost, ale současně s tím i na právní a argumentační kvalitu našich rozhodnutí. Nejvyšší správní soud a jeho judikatura si v předchozích letech vybudovaly velmi dobrou pověst. Uděláme vše pro to, abychom jí i nadále dostáli,“ řekl předseda NSS Mazanec.

Dodal, že i když si je soud vědom reálných dopadů do života velkého množství lidí, nelze očekávat, že rozhodnutí padne v řádu dní. Je třeba provést všechny zákonné úkony předcházející samotnému rozhodnutí, včetně přípravy, nařízení a uskutečnění jednání v pouhých dvou jednacích síních pro celý soud. Je ale důležité, abychom rozhodovali v řádu jednotek týdnů i za cenu, že ostatní agenda bude muset být odsunuta,“ doplnil JUDr. Michal Mazanec na závěr a obrátil se na stávající účastníky řízení i na veřejnost s prosbou o pochopení zcela mimořádné situace, do které se Nejvyšší správní soud nyní dostává.

Zdroj: NSS; ČTK
Foto: Advokátní deník

 

Go to TOP