Nabízíme poslední volná místa na semináři k rodinnému právu v Římě

Příslušnost ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, mezinárodní únosy dětí nebo majetkové poměry v manželství či majetkové důsledky registrovaného partnerství – to jsou některá z témat, o nichž se bude hovořit na mezinárodním semináři Training of Lawyers on EU Instruments in Family Law, pořádaném v rámci EU projektu CIVILAW v Římě.

 

* Řím – 13. března 2023

 

Seminář pořádá – v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je Česká advokátní komora partnerem – Nadace ELF (European Lawyers Foundation) společně s osmi evropskými advokátními komorami. Akce se zúčastní advokáti z Řecka, Rumunska, Španělska, Katalánska, Itálie, Kypru, Polska a České republiky.

Seminář bude zaměřen na problematiku příslušnosti ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, na mezinárodní únos dětí, uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí v rodinných věcech a na majetkové poměry v manželství, nabídne prostor i pro diskusi a sdílení zkušeností.

 

 

 

Registrační poplatek ve výši 3 600 korun se hradí České advokátní komoře.
Nadací ELF pak budou účastníkům semináře proplaceny cestovní náklady, a to max. do výše 400 EUR (je třeba doložit originály jízdenek a daňových dokladů/účtenek), a rovněž obdrží příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 EUR (není třeba dokládat).

 

V případě zájmu nebo pro více informací se obracejte na Odbor mezinárodních vztahů ČAK, International@cak.cz. Pro výběr bude rozhodující pořadí doručených přihlášek.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP