Stanovisko Unie advokátů z. s. k nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 44/21

Na žádost Unie advokátů z. s., kterou zaslala jejím jménem JUDr. Klára A. Samková, Ph.D., dne 13. února 2023 předsedovi České advokátní komory JUDr. Robertu Němcovi, LL.M., zveřejňujeme stanovisko Unie advokátů, z. s., s datem 12. ledna 2023 k nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21.

Přestože jde o stanovisko, na jehož přípravě se Komora nijak nepodílela a jež pouze zveřejňuje, považujeme za nezbytné upřesnit, že částky 200 Kč, resp. 500 Kč za jeden úkon právní služby uvedené ve stanovisku Unie advokátů z. s. platí pouze pro tzv. formulářové žaloby ve smyslu § 14b advokátního tarifu.

V ostatních věcech činí odměna za jeden úkon právní služby při tarifní hodnotě 10 000 Kč částku 1 500 Kč, při tarifní hodnotě 35 000 Kč částku 2 500 Kč a při tarifní hodnotě 50 000 Kč částku 3 100 Kč.

Jelikož Unie advokátů z. s. v průvodním dopisu žádá, aby Komora vyjednala takovou novelu advokátního tarifu, aby platba za odvedenou práci odpovídala úsilí advokátem za obhajobu klienta vynaložené, znovu uvádíme, že Komora intenzivně jedná s Ministerstvem spravedlnosti o připravované novele advokátního tarifu.

Komora navrhuje zvýšení odměn advokátů, neboť poslední významnější valorizace tarifu byla provedena v roce 2006, přičemž celková míra inflace od té doby činí takřka 50 %.

Stanovisko Unie advokátů

 

Česká advokátní komora
Foto: archiv ÚS

Go to TOP