Nové předpisy usnadní přeshraniční získávání elektronických důkazů

České předsednictví v Radě EU, Evropský parlament a Evropská komise dosáhly předběžné politické dohody k balíčku předpisů, který upravuje vydání a uchování elektronických důkazů v trestním řízení. Za české předsednictví vedla politicky trialog, který trval do pozdních večerních hodin, náměstkyně ministra spravedlnosti Mgr. Et Mgr. Zuzana Fišerová.

 

Jedná se o velmi důležitý pokrok ve vyjednávání návrhů těchto předpisů, jejichž cílem je usnadnění a zrychlení přístupu policie a justičních orgánů k elektronickým důkazům uchovávaným na území jiného státu. Elektronické důkazy, jimiž mohou být např. e-maily, zprávy na sociálních sítích, údaje z různých aplikací nebo dokumenty uložené v cloudu, jsou pro trestní řízení s rozvojem technologií čím dál důležitější.

Nová pravidla poskytnou vnitrostátním orgánům spolehlivý kanál pro přeshraniční získávání elektronických důkazů v trestním řízení a zároveň stanoví silné záruky, které zajistí vysokou úroveň ochrany práv dotčených osob. Politickou dohodu musí doplnit další práce na technické úrovni a potvrdit členské státy.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, ec.europa.eu
Foto: canva.com

Go to TOP