Advokáti budou školit zastupitele i starosty, aby už byli bez starostí…

Česká advokátní komora a Nejvyšší státní zastupitelství společnými silami připravili na letošní podzim speciální školení pro zastupitele, starosty a primátory nazvané Zastupitel v právu. V praxi se totiž ukázalo, že obecní zastupitelé potřebují rozšířit justiční obzory, aby se lépe orientovali v těch otázkách práva, s nimiž se při výkonu svých funkcí setkávají.

Unie obhájců, jejíž členové se budou na těchto podzimních školení lektorsky podílet, dlouhodobě shromažďuje podklady k trestním řízením vedeným v uplynulých letech se zastupiteli měst a obcí a vyhodnocuje, jak jednotlivé kauzy dopadly. Zjistila tedy, že od roku 2010 sice výrazně stoupnul počet stíhaných starostů a zastupitelů, ale i to, že často byli stíháni zcela neoprávněně a jejich stíhání končila zproštěním či zastavením. Zvyšující se trestní represe pak měla za důsledek nechuť zastupitelů do komunální politiky a orgánů měst a obcí vůbec vstupovat. Proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv ČR připravili organizátoři tři jednodenní semináře, které se v září a v říjnu uskuteční v Praze a v listopadu pak v Brně, vždy pro stovku zastupitelů.

Lektorsky se aktuálních právních témat zhostí známí odborníci, za advokacii například Tomáš Sokol, Petr Toman, nebo Jana Zwyrtek Hamplová, za Nejvyšší státní zastupitelství náměstek Jiří Pavlík, za akademickou sféru Jiří Richter. V úvodu každého semináře vystoupí rovněž předseda ČAK Vladimír Jirousek a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Semináře budou moderovat Daniela Kovářová a Petr Malý.

Cílem společného projektu je zvýšení právního vědomí zastupitelů. Lektoři jsou připraveni zastupitelům osvětlit jejich práva a povinnosti při nakládání s majetkem obcí, stejně jako právní výklad trestněprávní kvalifikace jejich jednání, aby se nestali obětí nezákonného stíhání. Nejčastěji jsou kvalifikovány jako trestné činy v jejich činnosti dva – zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 t. z. a porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 t. z. Hovořit se bude také o odpovědnosti za škodu i o dalších problematických právních místech výkonu jejich činnosti.

Je dobře, že trestnímu postihu zastupitelů bude konečně věnována patřičná pozornost, protože obava zastupitelů z případného trestního stíhání, byť se nakonec ukáže jako neopodstatněné nebo dokonce nezákonné, je velkým problémem.

Vstup na seminář je pro registrované zastupitele, starosty a hejtmany zdarma. Registrace na seminář je možná do vyčerpání kapacity konferenční místnosti a probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE.

(red)

Go to TOP