Severočeští advokáti opět chystají řadu sportovních i vzdělávacích akcí

Po vynuceném takřka dvouletém covidovém útlumu se v loňském roce opět naplno rozjely nejrůznější aktivity nejen ve společnosti, ale i v České advokátní komoře a jejích jednotlivých „složkách“. Své činnosti se tak naplno věnovalo i všech devět regionálních středisek ČAK. Redakce Advokátního deníku vám v malém seriálu postupně nabídne pohled do všech devíti regionů a představí aktivity, které jejich představitelé pro „své“ advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty přichystali. První díl je věnován středisku Severní Čechy, které vykonává svou činnost na území okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most, Chomutov, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. O dění na severu Čech informoval JUDr. Zdeněk Grus, regionální představitel střediska ČAK Severní Čechy a člen Kárné komise ČAK.

 

 

 

Hlavní činnost regionálního střediska spočívá – dle stavovských předpisů – zejména v zajištění řádných podmínek k výchově a vzdělávání advokátů a podmínek pro jejich vzájemná společenská či sportovní setkávání, zprostředkování kontaktu mezi orgány Komory a advokáty v regionu a poskytování základních informací veřejnosti o činnosti České advokátní komory, jejích orgánů a samotných advokátů.

Naše severočeské regionální středisko dlouhodobě podporuje veškeré činnosti a projekty České advokátní komory, například projekt „Advokáti do škol“ nebo poskytování bezplatné právní pomoci.

Od svého jmenování regionálním představitelem pro oblast působnosti Severní Čechy, to je od 11. 2. 2014, se s kolegy JUDr. Michalem Vejlupkem a Mgr. Michaelou Urbánkovou (dříve ještě s JUDr. Lubomírem Pánikem) snažíme naše pověření dle dekretu řádně naplnit. Každoročně v regionu organizačně zajišťujeme vzdělávací, společenské, ale i sportovní akce, což obvykle spočívá v zajištění nabídky čtyř až pěti odborných jednodenních seminářů na různá témata a organizování pestrého sportovního a společenského vyžití pro všechny příslušníky advokátní obce a jejich blízké, jak tomu je například na regionálním plese, který je organizován společně s Krajským soudem v Ústí nad Labem. O plánovaných akcích s předstihem informujeme advokáty a advokátní koncipienty nejenom v Advokátním deníku, ale i elektronickou cestou. V AD také zveřejňujeme články o průběhu jednotlivých akcí.

Na fotografii zleva: Autor příspěvku, dále J. Vančura, L. Vančurová a L. Trdý na startu závodu.

V loňském roce zástupci Regionálního střediska ČAK Severní Čechy zorganizovali anebo se zúčastnili hned několik/a sportovních akcí – jednou z prvních byl 12. března 27. ročník originálního závodu v obřím slalomu Telnický rohlík. Závodu, který se jel na svazích Zadní Telnice u Ústí nad Labem, se zúčastnilo celkem šest zástupců České advokátní komory – nejlepšího času mezi advokáty dosáhla Mgr. Lenka Vančurová, advokátka z Jablonce nad Nisou, která nejenže vyhrála svou kategorii, ale navíc se v celkovém pořadí umístila mezi více než stovkou závodníků na stříbrné pozici. Druhým ve stavovské soutěži byl její bratr, koncipient Mgr. Jan Vančura, a na třetím místě skončil advokát z Teplic Mgr. Ing. Miroslav Pleva.

Dalším sportovním kláním, jehož se severočeští advokáti pravidelně účastní, jsou závody dračích lodí. Ty loňské, třinácté, se uskutečnily v sobotu 7. května v loděnici ve Vaňově. Dvacetičlenná severočeská advokátní posádka s krásnou bubenicí (viz hlavní foto) se umístila na 19. místě, ze 24 startujících týmů.

Přátelská fotbalová utkání se konají hned několikrát do roka – vloni sehráli advokáti například v úterý 7. června „přátelák“ s mužstvem TJ Sebuzín. Od počátku vyrovnané utkání skončilo remízou 1:1. Po letních prázdninách, 21. září, se uskutečnil další přátelský fotbalový mač, a to s týmem SK Brná „B“ na jeho domácím hřišti. Také toto utkání bylo velmi vyrovnané, po „mezivýsledku“ 2:2 v poločase nakonec advokáti vyhráli 7:6.

 

 

Ze vzdělávacích akcí, které proběhly v roce 2022, byla asi nejvýznamnější společná odborná partnerská akce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a České advokátní komory na téma „Odklony, dohoda o vině a trestu a prohlášení viny“, která se konala 8. června za účasti několika desítek advokátů převážně ze severočeského regionu. Jsem rád, že si semináře či přednášky pro advokáty v regionu získávají další nové posluchače.

 

V roce 2023 a v letech následujících chceme jako regionální zástupci dále pokračovat s publikací rozhovorů s dříve narozenými kolegy v rámci projektu „Paměti severočeské advokacie“. Naposledy byly v Advokátním deníku zveřejněny „Paměti“ s JUDr. Richardem Třeštíkem, advokátem z Ústí nad Labem. Každý rok se snažíme připravit v rámci tohoto miniseriálu alespoň dva rozhovory.

První sportovní akcí, která nás letos čeká, bude březnový závod ve sjezdovém lyžování Telnický rohlík. Těšíme se také, že se naše fotbalové mužstvo bude moci opět setkat s kolegy z jiných regionů na pravidelném celorepublikovém turnaji. Plánujeme i zářijový tenisový turnaj ve Velkém Březně. I letos se budou konat závody dračích lodí ve Vaňově v Ústí nad Labem – jak nám sdělil jejich pořadatel, s účastní lodi severočeských advokátů pro opět počítá. (Jen připomínám, že má-li někdo z řad advokátů zájem o účast v naší stavovské posádce, je srdečně zván.)

Společně se soudy se pokoušíme organizovat vzdělávací akce, díky nimž by všechny složky justice mohly sjednotit své pohledy na různé oblasti práva ještě dříve než advokáti, soudci či státní zástupci vkročí do jednací místnosti. Důkazem této interdisciplinární spolupráce se soudy a státními zastupitelstvími je i plánovaný seminář z oblasti rodinného práva soukromého, který se uskuteční 10. března 2023 od 12:30 hod. v budově Okresního soudu v Litoměřicích.

 

Na závěr letošního roku je pak naplánováno setkání advokátů s představiteli regionu. Na tomto již tradičním setkání jsou probírána různá – pro advokacii zásadní – témata a představitelé regionu zde přednášejí zprávu z regionu za uplynulý rok. Pokud je to možné, jsou na uvedená setkání zváni i členové představenstva Komory či jiných orgánů. Velký ohlas mělo v severočeské advokátní obci poslední neformální setkání s předsedou České advokátní komory JUDr. Robertem Němcem, LL.M., v prosinci roku 2022. To se konalo v prostorách Činoherního studia v Ústí nad Labem a bylo spojeno s divadelním představením pro advokáty a jejich rodinné příslušníky.

Aktuální informace o činnosti regionálního střediska jsou publikovány na stránkách Bulletinu advokacie či na oficiálních webových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz. Zde, ale i v Advokátním deníku, jsou uveřejňovány i pozvánky na všechny regionální a celostátní akce.

Jako regionální zástupci jsme přesvědčeni, že regionální středisko ČAK Severní Čechy bude i nadále spoluvytvářet vhodné podmínky k tomu, aby se mohli advokáti a koncipienti setkávat i mimo jednací síně a pracovní jednání při plánovaných vzdělávacích akcích nebo sportovních kláních.

Chtěl bych touto cestou všechny advokáty z našeho velkého regionu vyzvat a požádat, aby mně i zástupcům zasílali podněty či nápady k činnosti střediska. Pokud to bude možné, žádostem či přáním kolegů bude vždy vyhověno. Zástupci střediska se také často snaží tlumočit představenstvu Komory podněty svých kolegů z regionu, na něž vedení ČAK – dle mého přesvědčení – odpovídá rychle, žádosti bývají vyřizovány kladně. K tomu napomáhá i možnost účasti regionálních zástupců na jednáních představenstva České advokátní komory, která byla zavedena po posledním sněmu v roce 2021.

Setkání regionálních zástupců v roce 2022.

 

Věřím, že nové plánované akce přispějí k utužení vztahů nejenom mezi členy našeho stavu, ale i navenek. Děkuji svým zástupcům a dalším advokátům z regionu, kteří jsou členy orgánů České advokátní komory, či se jinak aktivně účastní stavovského života  – bez jejich pomoci, rad a konzultací si činnost regionálního střediska vůbec nedokážu představit.

Závěrem bych chtěl popřát všem kolegům mnoho pracovních úspěchů a štěstí v osobním životě.

 

JUDr. Zdeněk Grus, představitel regionálního střediska ČAK Severní Čechy a člen Kárné komise ČAK
Foto: archiv autora  

Go to TOP